Socijalna politika

Grad Rovinj-Rovigno provodi politiku o socijalnoj skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15,52/16) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rovinja-Rovigno ( Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno br. 8/08, 6/09, 2/13, 4/14)

Informacije u vezi socijalne skrbi mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ili na jednom od dolje navedenih telefonskih brojeva:

Upravni odjel za društvene djelatnosti:
Centrala: 805 200
Fax: 811 017
Pročelnik: 805 241
Odsjek za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo: 805-266 ili 805-241.