Accessibility icon

Udruge

Popis udruga čiji se godišnji programi financiraju iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno:

Hrvatsko kulturno društvo “Franjo Glavinić” D. Pergolisa 2 hkd@email.t-com.hr
Matica Hrvatska Rovinj D. Pergolisa 2 hkd@email.t-com.hr
Zajednica Talijana „P. Budicin“ Trg Campitelli 1 ci-rovigno@pu.t-com.hr
KUD “S.Žiža”-Rovinjsko Selo Rovinjsko Selo 71 kudstjepan.ziza@gmail.com
Komorni zbor ”Rubino” Carducci 13 vila.dobravac@gmail.com
Limena glazba Obala A. Rismonda 18 giuseppe.bartoli@pu.t-com.hr
Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes Alda Negrija 14 manu.slavica5@gmail.com
Centar vizuelnih umjetnosti “Batana” Trg brodogradilišta 2 cvu-batana@hotmail.com
Udruga i ekomuzej Kuća o Batani Obala P. Buducina 2 batana@rv-batana.t-com.hr
Udruga tehničke kulture “Galileo Galilei” Carducci 13 gordan@cron.hr
Udruga „FARO11“ E. De Amicis 15 andrijana@faro11.com
KUD-SAC Plesarin, Rovinj – Rovigno E.Kumičića 2 plesarin@net.hr
Roxanne Rovinj – Rovigno, Studio za ritmiku i ples  Carera 102  gkroxanne@yahoo.com