Accessibility icon

Oglašavanje i plakatiranje

Plakati, oglasi i druge objave informativnog obilježja, koji su u pravilu privremenog karaktera, mogu se postavljati samo na oglasnim stupovima, oglasnim panoima, oglasnim pločama i oglasnim ormarićima koje postavlja Grad, odnosno ovlašteno društvo Komunalni servis d.o.o. Rovinj.

Upravljanje oglasnim mjestima podrazumijeva:

  • preuzimanje i postavljanje oglasa, plakata i drugih objava,
  • brigu o urednom i estetskom izgledu oglasnih mjesta i održavanje istih,
  • kontrolu poštivanja dvojezičnosti,
  • uklanjanje oglasa, plakata i drugih objava po isteku roka izlaganja ili po nalogu komunalnog redarstva

Plakati, oglasi i druge objave moraju biti estetski oblikovani, pravopisno i dvojezično (hrvatski i talijanski) napisani.

Ovlaštena osoba kojoj je povjereno upravljanje oglasnim mjestima ne smije izvršiti uslugu postavljanja oglasa koji nisu napisani u skladu s odredbama ovog članka.

Kontakt osoba: Matija Pokrajac ili Nikola Macura tel. 099 270 6195, ili 813 230 , int.132.

Cjenik:

  • lijepljenje plakata manjih od A2 ……………………..12 kn/kom sa PDV-om
  • lijepljenje plakata A2 i većih……………………………15 kn/kom sa PDV-om