Accessibility icon

Odvoz i zbrinjavanje otpada

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA JAVNOJ POVRŠINI

LOKACIJE SPREMNIKA VRSTA SPREMNIKA
PLASTIKA PAPIR/KARTON STAKLO
Parking Valdibora DA DA DA
A. Feri – poslije rampe DA DA DA
A.Ferri  kod inkubatora DA DA DA
Mlinovi DA DA DA
A. De Amicis -kod izlaznog pilomata DA DA DA
Carera – Trg Kralja Epulona DA DA DA
Carera – kod trafo stanice DA DA DA
Gandusio – Pietro Ive kružni tok DA DA DA
Gandusio – Pietro Ive tržnica DA DA DA
Obala Palih Boraca-parkiralište za motore DA DA DA
Šetalište braće Gnot- Lanterna DA DA DA
Šetalište braće Gnot- ispod Hotela Rovinj DA DA DA
Trg Sv.Eufemie -izad crkve DA DA DA
Trg Sv.Eufemie -kod javnog WC-a DA DA DA
Veliki Mol DA DA DA
Montalbano DA DA DA
Trevisol DA DA DA
Bolničko naselje ulica L. Monti DA DA DA
Bošket kod Saloon-a ulica J.Tankovića DA DA DA
Carmelo kod Perle DA DA DA
Cocaletto kod trafostanice DA DA DA
Fažanska ulica iznad Plodina DA DA DA
Fažanska ulica kraj trafostanice DA DA DA
Gripole kod Božić DA DA DA
Monfiorenzo glavna cesta, ulaz u naselje DA DA DA
Monfiorenzo uz trafostanicu DA DA DA
Rovinjsko Selo kod marketa DA DA DA
Ulica Andrea Amoroso – Zgrade Abilia DA DA DA
Ulica Andrea Amoroso kod trafostanice DA DA DA
Balska ulica_kod boćališta DA DA DA
Centener  – Trg A.Mihanovića
Ulica F. Iskre DA DA DA
Ulica G. Giorgieri DA DA DA
Ulica L. Adamovića DA DA DA
Ulica Marco della Pietra DA DA DA
Ulica Sv. Vid O.Š. J. Dobrile DA DA DA
Lamanova Lacosergio_kod trofostanice DA DA DA
Reciklažno Dvorište Gripoli DA DA DA
43.Istarske Divizije DA DA DA
Duranka – Rovinjsko Selo DA DA DA