Accessibility icon

Porezni sustav

Porezni sustav Republike Hrvatske
The Croatian tax system

Državni propisi “Narodne novine“
1 Opći porezni zakon 115/16, 106/18,121/19, 32/20, 42/20
2 Zakon o proračunu 87/08, 136/12, 15/15
3 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) i samouprave 127/17, 138/20
4 Zakon o porezu na dobit 177/04 , 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16,106/18,121/19, 32/20, 138/20
5 Pravilnik o porezu na dobit 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20
6 Zakon o porezu na dohodak 115/16, 106/18,121/19, 32/20, 138/20
7 Pravilnik o porezu na dohodak 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19,1/20, 74/20, 1/21
8 Zakon o doprinosima 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18
9 Pravilnik o doprinosima 2/09, 9/09 , 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19
10 Zakon o porezu na promet nekretnina 115/16, 106/18
11 Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina 1/17
12 Zakon o boravišnoj pristojbi 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14
13 Zakon o turističkoj pristojbi 52/19, 32/20, 42/20
14 Zakon o upravnim pristojbama 115/16
15 Zakon o sudskim pristojbama 118/18
16 Zakon o komunalnom gospodarstvu 68/18, 110/18, 32/20

 

Gradski propisi objavljeno
1 Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno “Službeni glasnik” Grada Rovinja- Rovigno br. 12/19
“Narodne novine RH” br. 119/19