Accessibility icon

Podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Pravo na podmirenje punog iznosa cijene programa u predškolskim ustanovama može ostvariti roditelj, ili sa roditeljem izjednačena osoba ako je kod roditelja (korisnika) ostvaren socijalni uvjet  iz Odluke o socijalnoj skrbi ili je ostvaren jedan od posebnih uvjeta:

  • da je jedan od roditelja civilni ili vojni invalid Domovinskog rata s utvrđenim oštećenjem preko 80% temeljem rješenja nadležne komisije, ukoliko prihodi po članu obitelji ne prelaze iznos od 1.900,00 kuna.

Pravo na subvenciju 50% cijene programa u predškolskim ustanovama mogu  ostvariti roditelji-skrbnici, ako ispunjavaju uvjete prihoda poseban uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi ili jedan od uvjeta:

  • da je jedan o roditelja vojni ili civilni invalid Domovinskog rata temeljem rješenja nadležne komisije neovisno o postotku invaliditeta,
  • da je jedan od roditelja-skrbnika redovan student ili učenik uz predočenje potvrde škole ili fakulteta.

Pravo na subvenciju 50% cijene programa u predškolskim ustanovama može se ostvariti jednoroditeljska obitelj ili samohrani roditelj, ukoliko prihodi po članu obitelji ne prelaze 1.900,00 kn.

Roditelji čija su djeca korisnici usluga predškolskih ustanova, kod kojih nisu ostvareni prethodno navedeni uvjeti, a koji u programe predškolskih ustanova imaju uključeno dvoje ili više djece, za prvo dijete plaćaju punu cijenu programa, dok za svako iduće dijete plaćaju 75% od pune cijene programa.

Obrasci: