Accessibility icon

Geološki spomenici

Kamenolom Monfiorenzo

Zaštićeni spomenik prirode, nedaleko Rovinja, cestom prema Puli – neki ga nazivaju kamenolom fantazija. Geološki spomenik svjetske vrijednosti iz kojeg je vidljiv genetski razvoj istarske obale. Brojni slojevi svjedoče o postojanju okamenjenih livada sačinjenih od modrozelenih algi koje su, pomiješane s vapnenačkim muljem, bile nanašane tijekom 130 milijuna godina na kopno snagom morskih struja. Pažljivijem će posjetiocu kamenolom Fantazija prikazati niz brazda stvorenih od crno-bijelih slojeva dolomita. Osim toga, vidljive su pukotine nastale stezanjem i isušivanjem mulja koje se utisnulo u već stvoreni sediment. Donji dio tih kamenih naslaga nastao je ispod razine dopiranja nekadašnjeg mora, dok je gornji dio nastao kao rezultat plime.

Kakvoća kamena iz okolice Rovinja je izvrsna o čemu svjedoče iskopine da je još u doba Rimljana služio za izradu sarkofaga. Rovinjski kamenolomi, pored onih na Brijunima, najstariji su u Istri. Iz rovinjskih kamenoloma bijelog kamena građene su u Veneciji mnoge raskošne građevine, među kojima kao najznačajnije “Duždeva palača “, prokurative na Trgu Sv. Marka, crkva “Santa Maria della Salute”, te poznate građevine u Padovi i Anconi. Lokacije: Mondelako, ušće Limskog kanala do Figarole – kamen posebne geološke strukture. Zanimljivi su i kamenolomi sivog kamena na lokacijama: Montauro, Šarižol, Guštinja i Veštar.