Accessibility icon

Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022-2030