Accessibility icon

Gradska uprava i organizacija

Misija

Grad Rovinj-Rovigno na efikasan način odgovara na potrebe svojih građana, čuva naslijeđene resurse, razvija ih te oplemenjene prenosi mlađim generacijama, stvara nove vrijednosti imajući uvijek u prvome planu javni interes te osigurava predispozicije za svekoliki razvoj zajednice kako bi Rovinj-Rovigno ostao ugodno i poželjno mjesto za život i rad.

Vizija

Grad Rovinj-Rovigno, primjenom tradicije, znanja, vještina i dvojezičnosti koji se primjenjuju u očuvanom i jedinstvenom  mediteranskom okolišu, osigurava dom multikulturalnom, obrazovanom i aktivnom stanovništvu, koji kroz sinergijske učinke visokokvalitetnog turizma, ekološki održivih prerađivačkih i poljoprivrednih djelatnosti te novih gospodarskih grana, uz mnoštvo javnih sadržaja, osiguravaju ulogu Rovinja-Rovigno kao predvodnika suvremenih razvojnih trendova.