Accessibility icon

Statistički podaci

Grad Rovinj-Rovigno zauzima površinu od 77,71 km2 što čini 2,76% ukupne površine Istarske županije.

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku u Rovinju-Rovigno živi 14 294 stanovnika, prosječna gustoća naseljenosti iznosi 180,94 stanovnika/km2. što je znatno više od prosjeka Istarske županije, u kojoj se ista kreće na razini od 73,4 stanovnika/km2, odnosno od državnog prosjeka koji je u promatranom razdoblju iznosio 78,8 stanovnika/km2. Važna je autohtona Talijanska nacionalna zajednica koja ima pravo na zastupljenost i dvojezičnost.

Na području grada postoje 8.963 stambenih jedinica, od kojih je 6.829 stanova za stalno stanovanje, 1.280 ih je privremeno nastanjeno. Prosječna starost stanovništva je 43 godine.

Grad Rovinj-Rovigno sastavni je dio tzv. „crvene Istre”, koju obilježava plodna zemlja crljenica i vapnenački kamenjar. Specifičnost rovinjskog podneblja čine čak 22 otočića čija duljina obalne crte zajedno s kopnenim dijelom priobalja prelazi 50 km, što jasno ukazuje na visok stupanj razvedenosti obale koja je većim dijelom prikladna za kupanje i obavljanje različitih aktivnosti vezanih uz more.
Podneblje grada Rovinja pripada sredozemnom tipu klime sa submediteranskim osobinama. Ljeta su topla, vedra i sunčana, a zime blage, oblačnije i vlažnije. Prosječna godišnja temperatira iznosi 13˚C. Prosječna godišnja insolacija iznosi 2.437 sati, što znači 134 sunčana dana u godini (Rovinj je 3. najsunčaniji grad na Jadranu, grad sa najmanje oblačnih dana na Jadranu).

Obilje prirodnih resursa, zemljopisni položaj područja i blaga klima čine temelj svekolikog razvoja grada Rovinja. Upravo more i priobalje zajedno sa očuvanim zelenim zaleđem, čini grad Rovinj pogodnim za obitavanje i obavljanje niza djelatnosti.