Accessibility icon

Zabrana gradnje tijekom turističke sezone

Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno“ br.13/23) privremeno se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za vrijeme turističke sezone na području Grada Rovinja-Rovigno u kalendarskom razdoblju od 20. lipnja do 17. rujna 2024. godine, u vremenu od 0:00 do 24:00 sata. Zabrana izvođenja radova iz prethodnog stavka ne odnosi se na izvođenje radova unutar poduzetničke zone Gripole – Spine u vremenu od 08:00 do 19:00 sati

Zemljanim radovima i radovima na izgradnji konstrukcije građevine se u smislu Odluke smatraju prethodni i pripremni zemljani radovi (iskopi i dr.), tesarski radovi, armirački radovi, betonski radovi, zidarski radovi, krovopokrivački radovi i ostali građevinski radovi u i oko građevine, a obavljaju se uz pomoć radnih strojeva, kompresora, kamiona, građevinskih miješalica, udarnih čekića i sličnih naprava kojima se proizvodi buka i prašina u okolišu.

Odluka ne odnosi se na:

  • građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,
  • građenje objekata društvene namjene,
  • građenje uređaja i objekata komunalne infrastrukture,
  • uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

Nadzor nad primjenom Odluke provode komunalni redari uz ovlaštenja utvrđena odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari.

Propisani iznos kazni za nepridržavanje zabrane radova, kreću se za fizičku osobu-obrtnika od 3.000,00 do 80.000,00 kuna, te za pravnu osobu od 10.000,00 do 240.000,00 kuna, zavisno o vrsti građevine.