Accessibility icon

Poticanje ulaganja u poduzetničkim zonama

Grad Rovinj je 19. studenog 2014. godine donio Odluku o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja – Rovigno s ciljem pokretanja gospodarskog rasta, razvitka i ostvarenja gospodarske politike Grada Rovinja-Rovigno na području poduzetničkih zona (Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno i Brunelka u Rovinjskom Selu).

Poticajne mjere uređene ovom Odlukom odnose se na ulaganja u gospodarske djelatnosti ako se time zadovoljavaju ekološki standardi i jedan ili više od slijedećih ciljeva:

 • otvaranje novih radnih mjesta,
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 • veća zaposlenost i izobrazba radnika,
 • uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda,
 • modernizacija i unaprjeđenje poslovanja,
 • proizvodnja, pakiranje i plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda pod lokalnom oznakom,
 • razvoj proizvodnji s višim stupnjem prerade,
 • povećanje izvoza,
 • razvoj nove ponude usluga,
 • povećanje ekoloških standarda proizvodnje (sve vrste eko proizvoda),
 • dislokacija određenih djelatnosti iz neadekvatnih lokacija neovisno o djelatnosti.

POTICAJNE MJERE:

 1. raspolaganje nekretninama u poduzetničkoj zoni Gripole-Spinè,
 2. sufinanciranje komunalnog doprinosa,
 3. sufinanciranje komunalne naknade,
 4. pomoć za stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju radnika,
 5. subvencioniranje kamatne stope za ulaganje u proizvodne djelatnosti,
 6. potpore za ulaganje u standarde kvalitete,
 7. subvencija troškova polaganja majstorskih i drugih ispita,
 8. financijske potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje.

Iznimno poticajna mjera iz st.1 točke a) ovog članka ne primjenjuje se na poduzetničku zonu Brunelka.