Accessibility icon

Podmirenje troškova prehrane djeteta u osnovnoj školi

Pravo na podmirenje punog iznosa troškova prehrane (marenda, odnosno marenda i ručak za djecu uključenu u program dnevnog boravka u školi) organizirane u školskoj kuhinji  ostvaruje korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Pravo na subvenciju 50% troškova prehrane mogu ostvariti roditelji za djecu-učenike osnovnih škola na području grada Rovinja ako je kod tih roditelja ostvaren uvjet prihoda poseban uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Obrasci: