Accessibility icon

Inicijative i manifestacije

Hoditi i zdravi biti
Javno-zdravstvena manifestacija kojom se promiče važnost kretanja u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
Provodi se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i udrugama sa područja grada. Svake godine okuplja veliki broj sudionika.