Accessibility icon
04.12.2018

Projekt uređenja plaze Val de Lesso i šetnice Karla Luegera

Privedeno je kraju uređenje plaže Val de Lesso gdje je izgrađeno i opremljeno novo dječje igralište, izgrađeno stepenište kao i pristup šetnici i plaži te hortikulturno uređenje zone.

Ukupna vrijednost investicije iznosi gotovo 5.541.250,00 kn sa PDV-om.

Cilj projekta je odgovarati na potrebe građana, te pritom čuvati naslijeđene resurse i nastaviti sa investicijama stvarajući uvjete za društveni i gospodarski razvoja našega grada.

Idejni projekt izradio je Studio KAPPO d.o.o. Rovinj kao nastavak uređenja plaže sjevernog dijela grada.

U prvoj fazi uređenja djela plaže Val de Lesso do restorana Blue izveden je obalni zid, šetnica i zeleni pojas, izvedeni su pristupi plaži, postavljeni tuševi i kabina za presvlačenje, urbana oprema te je izveden plato na kojem je moguće organizirati različite sadržaje.

Dio obale stilski se i oblikovno nastavlja na već izvedeni, odnosno planira se koristiti isti tip opreme i materijala.

Šetnica Karla Luegera je prethodno zahvatu bila makadamska staza neujednačene širine i nedefiniranih rubova. Uz nju su se na nekoliko mjesta nalazile improvizirane terase sa stepenicama za prilaz plaži, bespravni molovi uglavnom djelom srušeni, neadekvatni pristupi plaži i ulazi u more.

Izrađenim rješenjem predviđena izvedena je šetnica u širini od 3 metra cijelom dužinom. Ista se spaja na šetnicu izvedenu u prvoj fazi uređenja plaže Val de Lesso. Uz šetnicu je postavljena urbana oprema (klupe, kante za otpad) i kabine za presvlačenje te su uređeni zeleni pojas i adekvatan pristup plaži.

Zahvat obuhvaća četiri faze, odnosno:

  • 1A. – uređenje obalne šetnice postavljanjem betonskih opločnika, širine 3 metara u dužini od cca 230 metara;
  • 1B. -uređenje pristupne makadamske staze (vatrogasni put), šumske staze i čišćenje šume;
  • 2. i 3. -demontaža betonskih konstrukcija, gradnja obalnog kamenobetonskog zida, uređenje pristupa plaži / sunčalištima sa šetnice, formiranje zelenog pojasa između šetnice i obalnog zida sa navodnjavanjem, izvedba betonskih i šljunčanih sunčališta, frezanje morskog dna i nasipavanje šljunkom, formiranje zaštitnih školjera i postavljanje opreme;
  • 4. – izvedba betonskog mola / pristaništa.