Accessibility icon
15.06.2023

UPOV Cuvi u potpunosti izgrađen sa izvanrednim rezultatima probnog rada, u pripremi je i niz novih projekata

Ovoga je tjedna održana konferencija za medije u sklopu projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ sufinanciranog od strane EU. Postignuti su rezultati zaista izuzetni – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda najvišeg 3. stupnja pročišćavanja u potpunosti je izgrađen i nalazi se u probnom radu a uređaj za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto krenut će u probni rad krajem ovog mjeseca. Kroz izgradnju nove mreže odvodnje osigurana je gotovo 100% priključenost kućanstva s područja aglomeracije Rovinj na sustav javne odvodnje. U pripremi je i niz novih projekata poput tematskog multimedijskog vodenog parka, solarne elektrane, nekoliko malih vjetroelektrana te kompostane koji će doprinijeti razvoju Rovinja kao održive  ekološke, ekonomske i društvene komponente destinacije na zadovoljstvo svih stanovnika s područja aglomeracije  Rovinj te brojnih gostiju i posjetitelja destinacije.

Podsjetimo, izgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV pušten je u probni rad 1. prosinca 2022. godine, a akreditirani laboratoriji koji su provodili testiranja na pročišćenoj vodi tijekom probnog rada pokazuju izvrsne rezultate prema ukupno 35 parametara praćenja.

Ove će godine po prvi puta pročišćena otpadna voda najvišeg stupnja pročišćenja biti ispuštena u more. „To je rezultat napora započetih još 2008. kada se krenulo u stvaranje svih preduvjeta za ostvarenje ovog rezultata kojeg smo si kao davno zadali kako bismo očuvali naš najvažniji prirodni resurs – more, kao dio naše vizije razvoja održivog turizma“ – izjavio je tijekom konferencije gradonačelnik Grada Rovinj-Rovigno Marko Paliaga.

Projekt „Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“, najveći i najzahtjevniji projekt javne infrastrukture na području grada Rovinja. Službeno je započet 9. prosinca 2016. godine potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost Projekta, s uključenim povećanjem troškova materijala i rada te povećanim iznosima ugovora sklopljenih kroz postupke javne nabave, iznosi 34.366.520,66 EUR (258.934.549,94 HRK), a ukupni iznos bespovratnih sredstava dobivenih iz Kohezijskog fonda Europske unije, s uključenim povećanjem iznosi 23.935.105,91 EUR (180.339.055,48 HRK).

Ovaj je projekt od kapitalne važnosti za komunalnu infrastrukturu i očuvanje okoliša uključivao:

  • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda najvišeg stupnja pročišćavanja,
  • izgradnju uređaja za solarno sušenje mulja,
  • izgradnju dva tlačna voda za ponovno korištenje pročišćene vode za zalijevanje zelenih površina ukupne dužine 6,6 km,
  • 28,16 km novoizgrađenih i 3,56 km saniranih kanalizacijskih cjevovoda,
  • izgradnju 8 novih crpnih stanica.

Korištena tehnologija bioreaktora MBR ocijenjena je kao najpogodnija zato što daje bolje operativne karakteristike pri sezonskim varijacijama, koje su na području aglomeracije Rovinj izuzetno velike zbog  broja turista koji svojim boravkom nekoliko puta povećavaju opterećenje vodnokomunalnog sustava te doprinosi zaštiti vodnih resursa ponovnim korištenjem pročišćenih otpadnih voda.

Osim izgradnje infrastrukture, kroz Projekt se provode i informativne i edukativne aktivnosti za lokalno stanovništvo, djecu, učenike i studente. Novoizgrađeni UPOV zanimljiv je i akademskoj zajednici – od Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković do fakulteta Znanosti o moru  i Tehničkog fakulteta iz Pule koji u unutar svojih kolegija  u suradnji s Odvodnjom Rovinj-Rovigno d.o.o. obogaćuju nastavni program svojim studentima praktičnim dijelom kroz obilazak UPOV-a i edukativnim aktivnostima organizirane na samoj lokaciji.

Građani, kao krajnji korisnici rezultata projekta i uključeni su od samog početka njegove provedbe u njegovu realizaciju kroz informativne i edukativne aktivnosti, a tako će se i nastaviti kroz izgradnju i rad tematskog multimedijalnog parka na lokaciji UPOV-a.  Povećan interes škola i fakulteta za izvođenjem edukativnih aktivnosti na lokaciji UPOV-a opravdavaju ideju o izgradnji tematskog multimedijalnog parka na lokaciji UPOV koja kreće s realizacijom.

Kako je UPOV je veliki potrošač energije i veliki potrošač vode, radi se i na osiguravanju vlastitog izvora električne energije izgradnjom solarne elektrane na krovu UPOV-a, a 40% ove je projektne dokumentacije sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. „Ovo sve radimo u cilju kako bismo  u uvjetima izuzetnih poskupljenja energenata stanovnicima osigurali održivu cijenu vodnokomunalne usluge odvodnje“ –  izjavio je Ognjen Puljić, direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o.