Accessibility icon
26.03.2021

U MMC-u predstavljeni rezultati istraživanja o kulturnim potrebama mladih

U organizaciji udruge Faro 11, Istarske kulturne agencije i udruge Metamedij danas se u MMC-u održalo Javno predstavljanje publikacije istraživanja “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri: izvještaj o rezultatima sociološkog istraživanja” kojega su u sklopu projekta Mi plus proveli doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković.

Istraživanje je imalo za cilj utvrditi obrasce kulturnih potreba i kulturne potrošnje mladih i prigodne populacije odraslih na području Istarske županije. Radi preciznijeg kreiranja projektnih programa i sadržaja u nezavisnoj kulturi, željelo se ispitati kakve bi sadržaje mladi voljeli posjećivati u organizaciji udruga u lokalnoj zajednici. U tu svrhu kreiran je anketni upitnik koji je sadržavao nekoliko specifičnih skala i dimenzija nužnih za precizno mapiranje kulturne potrošnje, kulturnog kapitala i preferencija. Prikupljanje podataka odvijalo se tijekom zime i proljeća 2020. godine, a anketni upitnik je bio distribuiran srednjim školama iz Istarske županije te, kako bi se zahvatila šira populacija odraslih, putem lokalnih medija i društvenih mreža. U konačnici, ispunilo ga je 644 ispitanika.

Prije samog predstavljanja rezultata istraživanja od strane dr. sc. Krešimira Krole prisutne su pozdravili ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno Dubravka Svetličić, pročelnik upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske Županije Vladimir Torbica, te gradonačelnik Marko Paliaga.

Paliaga je u svom obraćanju istaknuo kako Grad Rovinj-Rovigno pridaje posebnu pažnju potrebama mladih. «U ovome smo se mandatu usredotočili na razvoj onih inicijativa kojima našim novim generacijama otvaramo niz mogućnosti u područjima obrazovanja, poduzetništva i stanovanja te snažnijeg uključivanja u javni život. Kroz naše udruge i ustanove nastojimo našim mladima krojiti kvalitetnu i zanimljivu ponudu kulturnih sadržaja. U tom će nam smislu svakako biti izuzetno korisni rezultati ovog sociološkog istraživanja kako bi sve naše aktivnosti  mogli dodatno unaprijediti i prilagoditi stvarnim potrebama i interesima mladih».

Rezultati ovakvog tipa istraživanja iznimno su koristan alat za promišljanje i organizaciju kulturnih i obrazovnih programa od srane institucija i udruga civilnog društva te istovremenu pružaju i smjernice za razvoj, stvaranje i implementaciju kulturnih strategija na lokanoj i regionalnoj razini koje su temeljene na stvarnim potrebama i kulturnom kapitalu mladih.

Na predstavljanju su svoja iskustva s prisutnima podijelili i predsjednica Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno Valentina Orbanić, ravnatelj Srednje strukovne škole Eugena Kumičića Emil Nimčević, Tanja Ranić Rovis ispred udruge Faro 11, Marino Jurcan iz udruge Metamedij, pulska umjetnica Gaia Radić te profesorica Srednje škole Zvane Črnje Gordana Radetić Berić.