Accessibility icon
23.03.2021

Rovinjsko Gradsko vijeće održalo posljednju sjednicu u ovome mandatu

Danas je u Domu kulture održana druga ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća, ujedno i posljednja u ovom mandatu. Ista je stoga protekla uz riječi zahvale na uloženom radu i međusobnoj suradnji u radu predstavničkog tijela Grada. Vijećnicima se tom prilikom zahvalio i gradonačelnik Marko Paliaga koji je izrazio zadovoljstvo njihovim četverogodišnjim zalaganjem te konstruktivnim prijedlozima kojima su doprinijeli upravljanjem našeg grada.

Pola milijarde kuna investicija

Na dnevnom redu sjednice našlo se 25 točki, među kojima Prijedlog Zaključka o usvajanju Akcijskog plana o ravnopravnosti žena i muškaraca te Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno koje su tako produžene na razdoblje od veljače do svibnja 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća Valerio Drandić je istaknuo i impresivan broj projekta i investicija koje je gradska administracija postigla tijekom mandata gradonačelnika Marka Paliage. „Ovo je bio zasigurno najrazvojniji mandat tijekom kojeg je odrađeno oko pola milijarde kuna investicija. Stoga se želim zahvaliti gradonačelniku na hrabrosti i sposobnosti“, izjavio je Drandić.

Mjere sprječavanja odbacivanja otpada

Donesen je i Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada, kojom se određuju posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na području grada na lokacijama na kojima je utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. Iste će obuhvatiti provedbu redovite kontrole lokacija putem komunalnog redarstva te  izvanredne kontrole putem čuvarskih službi (Lovačko društvo, Komunalni servis, Šumarija Rovinj, JVP Rovinj i dr.), postavu znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, postavu videonadzora, te ostale mjere zahvata u prostoru koje će onemogućiti odbacivanje otpada na pojedinoj mikrolokaciji (postava ograda, zatvaranje objekata i sl.). Pored navedenih mjera, provodit će se i preventivne edukativne mjere o ispravnom načinu gospodarenja otpadom te uslugama zbrinjavanja otpada na području grada.

Izabrane najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

Prihvaćena su i Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Rovinja-Rovigno, te Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine, te gradskog poduzeća Komunalni Servis i Javne vatrogasne postrojbe.

Također, donesen je i Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora čija se najznačajnija novost odnosi na nova pravila u svezi obnove ugovora na način da se isključivo za poslovne prostore koji su dani u zakup putem javnog natječaja može po isteku ugovora ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme bez provođenja javnog natječaja, na rok od pet godina pod istim uvjetima postojećem zakupniku ako je to ekonomski opravdano.