Accessibility icon
24.05.2022

Rovinj-Rovigno pri vrhu u Istri po odvajanju otpada

Prema privremenim podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2020. i 2021. godinu Grad Rovinj-Rovigno našao se pri samom vrhu ljestvice istarskih gradova prema stopama odvojenog sakupljenog otpada.

Zahvaljujući provedbi aktivnosti i mjera na svom području Grad Rovinj-Rovigno postignuo je stopu odvojeno prikupljenog otpada u 2021.godini u visini od 41%.

Naime, Rovinj je među prvim gradovima u RH,  još 2010.godine  započeo s odvojenim prikupljanjem otpada na kućnom pragu u sustavu „vrata do vrata“ te je zaključno s 2021.godinom tom mjerom uključeno ukupno 93%  stanovništva. Usluga uključuje odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog otpada (otpadnog stakla, plastike i papira/kartona). Pri tome je za svaku pojedinu vrstu otpada točno određena veličina, vrsta i boja spremnika.

Takva usluga omogućuje korisnicima da korisni otpad iz vlastitog kućanstva odvojeno zbrine na ”kućnom pragu”.

Osim postavljanja ‘zelenih otoka’, osigurano je odvojeno prikupljanje glomaznog otpada nastalog u kućanstvu u količini do 2m3 jednom godišnje bez naknade, a 2016. godine uspostavljeno je Reciklažno dvorište Gripole, koje je za sve korisnike fizičke osobe u potpunosti besplatno, a svrha reciklažnog dvorišta je upravo odvojeno prikupljanje do 40-ak vrsta otpada nastalih u kućanstvu. U reciklažnom dvorištu, građani mogu bez naknade odložiti: staklo, papir, karton, pet plastiku, metal, plastiku, željezo, krupni otpad, akumulatore, jestivo i motorno ulje, fluorescentne cijevi, elektroničku opremu i sl.

Od 2020.godine provodi se i mjera odvojenog prikupljanja biljnog „zelenog“ otpada od kućanstva, nastalog vrtlarenjem i uređenjem okućnica u manjim količinima, također bez naknade, te je u svrhu postizanja cilja odvojeno prikupiti do 30% biootpada u komunalnom otpadu uvedeno odvojeno prikupljanje biootpada iz kuhinja i kantina ugostiteljskih objekata i gospodarskih subjekata koji pružaju uslugu pripreme i posluživanja hrane.

Odvojenim sakupljanjem otpada po vrstama smanjuju se količine  komunalnog otpada koji odlazi na oporabu u županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, u svrhu smanjenja pritiska na okoliš i zaštite ljudskog zdravlja.

Za ostvarenje postavljenih ciljeva održivog razvoja, potrebna je kontinuirana edukacija o gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša, kojom se dobivaju potrebna znanja, oblikuju i usvajaju navike i ponašanja te razvija spremnost svakog pojedinca za osobno djelovanje, jer je upravo osobna primjena osnovni preduvjet za sve.

«U cilju da uistinu nastavimo s već usvojenim navikama odvajanja otpada već na kućnom pragu, te podizanju svijesti svakog stanovnika ovog područja o važnosti odvajanja različitih vrsta otpada, a koja će se uz novousvojene navike prenositi na dolazeće generacije i time utjecati na nastavak učinkovitog gospodarenja otpadom, zahvaljujemo svim našim građanima što dosadašnjim odgovornim postupanjem prema otpadu doprinose zaštiti okoliša grada Rovinja-Rovigno» poručili su iz rovinjskog Komunalnog servisa.