Accessibility icon
08.05.2017

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području Grada Rovinja-Rovigno

Na osnovi članka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (NN, br. 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo grada Rovinj-Rovigno donosi

RJEŠENJE
o određivanju biračkih mjesta
na području Grada Rovinja-Rovigno

Na području grada Rovinja-Rovigno određuju se biračka mjesta:

1) Biračko mjesto broj 1. – Dom kulture, Trg m. Tita 3, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Arnolongo, Bregovita, Casale, Cronache, Grisia, Otok Sv.Katarine, Montalbano,  Poljana sv. Tome (Poljana na brijegu), Nattorijev prolaz, Savičentska, Constantinijeve stube, Porečka, Stube iza tvrđave, Sv.Križa, T.Caenazza, Trevisol, V.Švalbe, Vrata sv. Križa (Vrata mornarice), P.Stankovića, Prolaz sv. Damiana.

2) Biračko mjesto br. 2. – Zavičajni muzej Trg m. Tita 11, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Andronella, Arsenale, Sv.Andrije (Crveni otok), Driovier, Dvor Masatto, G.Paliage, Garibaldijeva, Garzotto, Iza kasarne, Fontica (ul. Matteotti), Obala P.Budicina, P.Ive, Trg pod lukovima,  S.Chiurco, R.Devescovija,  Stube Driovier, Svjetionik, Trg m. Tita, Trg Matteotti, Trg G. Pignatona, Valdibora, Vrata na obali, Vrata pod zidom, Vrata Valdibora, Zdenac, Masatov prolaz, Poljana Sv.Benedikta, A.Ferrija, Pećine, Obala Palih boraca.

3) Biračko mjesto br. 3. – OŠ „Vladimir Nazor“, E. De Amicis 31, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: A.Milosse, Androna Leme, E.de Amicisa, Carera, Duga ulica, Fontera, M.Garbina, M.Zelca, Pazinska, Pekarska, Trg Campitelli, Trg kralja Epulona (Trg V.iz Kastva), Uska ulica, Uspon Sv.Petra (Uspon vrtovima), Gortanova, Vodnjanska, A.Zulianija, J.Dobrile, Mazzinijeva.

4) Biračko mjesto br. 4. – Strukovna škola E.Kumičića Carducci 13, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Carducci, L. i A. del Vescovo, D.Pergolisa, J.Rakovca, N.Quarantotto, Nova ulica, Prolaz G.P.Spongie, Pusta, R.Daveggia, Ratarska, Ribarski prolaz, Obala A.Negrija, Obala A.Rismonda, Trg brodogradilišta, Trg na lokvi, Vijenac b.Lorenzetto, Funtana, Omladinska, Obala V.Nazora, M. Benussija.

5) Biračko mjesto br. 5. – OŠ  J.Dobrile S.Pauletića 8, na kojem će glasovati birači  s prebivalištem u: A.Mohorovičića, F.Iskre, I.M.Ronjgova, L.Adamovića, M.Balote, M.Laginje, N.Tesle, P.Studenca, S.Pauletića, Škaraba, Zagrebačka, P.Brajnovića, Sv.Vid.

6) Biračko mjesto br. 6 – OŠ  J.Dobrile S.Pauletića 8, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Cuvi, Centener, D.Biondi, Kresinskih žrtava, S.Radića, TN Villas Rubin, G.Martinuzzi, M.Marulića, M.Fachinetti, I. Istarske brigade, T.Quarantotto, Trg ulika, I.Mažuranića.

7) Biračko mjesto br. 7. – Dječji vrtić i jaslice Neven, G.Privileggio-Pascia´ 2,  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: A.Tentore, E.Kumičića, G.Moisea, M.Selle, Polari, S.Žiže, Španjolskih boraca, Valbruna, Valpereri, Vukovarska, G.Giorgerija, M.B.Rašana, M.Baštijana, A.Motovunjanina,  G.P. Pascia´, F.S.Uspera, G.Tartinija, Valbruna II-jug,  Grada Camaiore, T.Ujevića, Grada Leonberga, V.Spinčića, Valbruna II-sjever, Pulisoi, Sv. Brigida, D.Gervaisa.

8) Biračko mjesto br. 8 – OŠ  J.Dobrile S.Pauletića 8, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Balska, Grožnjanska, Motovunska, Naselje S.Vukelić, Valbruna II, Žminjska, A.Bazzarinija, Vrsarska, Lj. Gaja, B.Biasoletta, Opatijska, M.della Pietra, I.Zajca, Buzetska, Trg na križu, Aleja 30. svibnja, G.Curta, Braće Božić, Fažanska, J.Volčića, I.Gundulića, H.Dalmatina, A.Amorosa, Štanga.

9) Biračko mjesto br. 9 – TOŠ „Bernardo Benussi“, Omladinska 20, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Braće Pesel, D.Segalle, Galafia, G.Dapirana, Istarska, J.Voltića, Gripole,  Calandra, Cocaletto, Madonna del Campo, Moncerlongo, Moncodogno, Mondelarche, Morignan, Mala Valtida, Pulska cesta, Rato de Ran, Sv.Prita, Stancija S.Marco, Sarisol, Stancija Angelini, Šistak, Španidiga, Štanjera, Val di Penelo, Valvidal, Valtida, Valtignana, V.Rossetto, Cesta za Rovinjsko Selo, Veštar, Monfiorenzo, Cesta Sv. Maksimijana  iz Veštra, Monte delle cavalle, Lago di fortuna, Montisel Aren, Fradaia, Monsego, Monzuanel, S.Cecilia, Palu´, Lago dei spini, St.Gatti, Murasi. Ceresol, St.Sarisol,  St.Rojnić.

10) Biračko mjesto br. 10 – PJ Elektra, Vijenac b.Lorenzetto bb, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: 43. Istarske divizije, Angelini, D.Medelina, Prolaz M.Maretić, Prolaz M.Macana, R.Petrović, Vijenac F.Glavinića, V.Š.Paje, B.Zorzettija, Cademia, Laco Sercio, Naselje Laco Sercio , Lamanova, Dubrovačka, A.Nider, P.Besenghija, A.Starčevića, A.Bronzina, A.Coane, P.Coppe, S.Schiavone, N.Tommaseo.

11) Biračko mjesto br. 11 – OŠ „Vladimir Nazor“, Podružnica  Mondelaco, Roia 1,  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: B.Benussija, Bolnica, Bolničko naselje, b.Brajković, Campolongo, J.Tankovića, Laco de Ran, Laste, L.Brunetti, M.V.Ilirika, M.Krleža, Mondelaco, Monpaderno, Monpeloso, Montepozzo, Monter, Monterico, P.P.Vergerio, Porton Biondi, S.Pelaja, Val de Lesso, Valalta, Valsaresi, Valmoneda, Valsavie, V.C.Emina, Villa Domenica, V.iz Kastva, Concetta, R.Schaudina, Kamenorezačka, Put Salteria, Andree iz Bala, G.B.Barsana, M.Poliak, P.A.Biancinija, Roia, San Cirpian, Zangone, Učka, Cesta za Valaltu – Lim, Trg Sv.Pelagija, Montangiar, Basilica, G.R.Carlija, Fra P.Pellizzera, S.K.Istranina, E.Zadra, Monsena, P. Deperisa, L.Montija, Aleja R.Boškovića, Labinske republike, Carmelo, Marija i Guida Poropata, Plinara, E.Bullessicha, Ž.Jurja, Kolodvorsko šetalište, Sv.Cristoforo, Kalkera, Marboi, Cesta za Mondelaco, Mirna, San Toma´.

12) Biračko mjesto br. 12 – Rovinjsko Selo, Dom kulture, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Rovinjsko Selo, Trg Matka Laginje, Stjepana Žiže, Rovinjska ulica, Pudarica ,Krpulini, Put za Gumilu, Bilice, Velebić, Njive, Lakuverča, Brdo, Golo brdo, Župani, Piriti, Sv.Antona, Rudelići, Frata, Radovani, Vičani, Duranka, Logo, Maričuvica, Morovi, San Florian, Spod ceste, Skitača, Brunelka.

U Rovinju, 21.04.2017.

Predsjednica Gradskog izbornog povjerenstva
Grada Rovinj-Rovigno
Alessandra Gržinić-Matika