Accessibility icon
21.05.2020

Radovi na izgradnji Sjeverne luke napreduju predviđenim tempom

Unatoč krizi uzrokovanoj epidemijom koronavirusa COVID-19, Grad Rovinj-Rovigno nastavlja s realizacijom investicijskog ciklusa započetog prije pojave svjetske pandemije. Radovi na izgradnji Sjeverne Luke San Pelagio započeti u siječnju, stoga, teku prema planiranom.

Ukoliko se nastavi tim tempom predviđa se kako bi najesen 2021. godine novoizgrađena luka trebala ishoditi uporabnu dozvolu.

Trenutno je izvedeno oko 15% ugovorenih radova u vrijednosti od 6.319.032 kuna,  od čega Lučka uprava financira iznos od 93,1 % što do sada iznosi 5.883.019,53 kn s PDV-om, a Grad Rovinj 6,9% odnosno iznos od 436.013,26 kn s PDV-om, dok je ukupna ugovorena vrijednost radova 49.489.192 kuna, a usluge nadzora iznose 1.125.500,00 kn s PDV-om. Također, valja napomenuti kako je ugovoreno sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 6 milijuna kuna.

Do sada izvedeni radovi obuhvaćaju iskope kako bi se postigla potrebna dubina luke, dok se u rujnu planira postavljanje stupova za  gatove.

Izgradnjom komunalne luke postojeći će se kapaciteti povećati za 250-300 komunalnih vezova. Osim luke planira se urediti i obalni pojas (te zaobalje) u nastavku od nje prema istoku. Planirana namjena priobalnog područja ovog drugog dijela zahvata je sunčalište i plaža.

Položaj i oblik lukobrana definirani su u skladu sa uvjetima Konzervatora te oblikovanjem projektanta arhitekture i rezultatima dobivenim pomoću numeričkog modeliranja deformacije valova. Sami poprečni presjek lukobrana složenog je karaktera a također je djelomično uvjetovan Konzervatorima (u smislu njegove apsolutne visine), estetskim zamislima arhitekta te funkcionalnim detaljima projektanta pomorskih građevina. Poprečni presjek lukobrana je atipičan, a najsličniji je vertikalnom tipu lukobrana.

Gatovi će se opremiti priveznim prstenovima, mornarskim stepenicama te opskrbnim ormarićima sa strujom i vodom. Na lukobranu će se u skladu s maritimnom studijom po potrebi predvidjeti lučko svjetlo, a luka će se opremiti hidrantskom mrežom i protupožarnom opremom. Nastavno na luku prema istoku planirana je izvedba betonskog sunčališta. I ono se kao vanjska strana lukobrana planira izvesti “terasasto”, a iza sunčališta predviđa se uređenje žala.

Na krajnjem istočnom dijelu zahvata planira se izgradnja gata koji osim funkcije utvrđivanja žala ima i funkciju sunčališta sa ulaskom u more za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Ovim projektom za izvedbu prethodno opisanih pomorskih građevina planira se izvesti oko 6.500 m3 iskopa te oko 59.000 m3 nasipa.

Fotogalerija