Accessibility icon
14.01.2021

Privodi se kraju druga faza popločenja platoa crkve sv. Eufemije

Nakon vrijednog otkrića starih grobnica i crkvice sv. Mihovila koje je isplivalo na površinu tijekom radova na drugoj fazi obnove okolnog popločenja crkve sv. Eufemije rok završetka spomenute investicije produžen je kako bi se mogla provoditi arheološka i konzervatorska istraživanja.

No, s ciljem očuvanja i valorizacije iskopanog povijesnog bogatstva, kako isto ne bi opet bilo u cijelosti sakriveno od očiju javnosti ispod obnovljenog popločenja Grad je odlučio upotpuniti glavni projekt ojačanjem i statičkom sanacijom potpornog zida i izvedbom pristupne građevine za crkvu sv. Mihovila. Osim toga, novim projektnim rješenjem biti će prezentirane nove grobnice na spoju sa zapadnim dijelom platoa, te nadgrobna ploča grobnice Giovannija Battiste Basilisca, a po okončanju istražnih radova i obavljene restauracije iste.

 

Do sada je izvedena prva faza radova, kojom je uređen zapadni dio trga i okolnog prostora crkve, površine cca 1000 m2, dok su u ovoj fazi predviđeni radovi na južnom djelu platoa površine zahvata cca 550m2.

 

Dovršetak radova druge faze prema novom projektu popločenja planiran je do 27.02.2021.

Tijekom prošlog mjeseca dovršeno je nasipavanje do kote kamenog opločenja te je započelo polaganje obnovljenog opločenja. Trenutno se izvode radovi i na izvedbi ulazne građevine za prezentaciju crkve Sv. Mihovila te radovi na elektroinstalacijama.

 

Izvođač radova je tvrtka «GP Krk d.o.o.» iz Krka, dok stručni nadzor vrši tvrtka «Pontifex» d.o.o., iz Pule. Iznos ugovorenih radova je 2.525.737,65 kn sa pdv-om, dok troškovi stručnog nadzora iznose 69.000 kn bez pdv-a. Arheološka istraživanja i nadzor vrši Hrvatski Restauratorski Zavod iz Zagreba, a ugovorena vrijednost  arheoloških istraživanja je 177.200,00 kn.

Cjelokupno područje zahvata obuhvaća površinu od približno 0,5 ha, a ukupna vrijednost investicije je 7.500.000 kuna.

Fotogalerija