Accessibility icon
10.03.2020

Održana prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

S ukupno 33 točaka na dnevnom redu, danas se u Domu kulture održala prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća.

Pred vijećnicima su se uglavnom našla izvješća prošlogodišnjih aktivnosti, te planovi i programi rada za 2020. godinu.

Gradonačelnik Marko Paliaga je tako podnio izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za drugo polugodište 2019. godine, koje je bilo izuzetno dinamično i zbog iznimno dobre turističke sezone tijekom koje je Rovinj ponovo prekoračio brojku od 4 milijuna noćenja, a na Danima hrvatskog turizma uručeno nam je Priznanje za najuspješniju destinaciju odmorišnog turizma odnosno titula Šampiona turizma za 2019. godinu.

«Po završetku turističke sezone – podsjetio je Paliaga – nastavilo se s gradskim infrastrukturnim investicijama sukladno programu rada, ali i onih strateških  poput nastavka izgradnje kanalizacijske mreže i pročistača koje vodi gradsko poduzeće Odvodnja te početak gradnje komunalne lučice San Pelagio. Kako su ekološke teme, a osobito zbrinjavanje otpada vrlo aktualne i važne, krajem rujna je, na našu inicijativu, potpisana od strane istarskih gradonačelnika i zamjenika župana Deklaracija o postupanju s biorazgradivim otpadom».

Također, radilo se na izradi i donošenju važnijih dokumenata koji će dovesti do realizacije novih projekata.

Među najznačajnijim aktivnostima pokrenutim krajem godine gradonačelnik je istaknuo izgradnju dijela Ulice S. Žiže u Rovinjskom Selu, zatim Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto i Ulaganje u izgradnju komunalne luke San Pelagio, te Izgradnja područnog odjeljenja dječjeg vrtića u Rovinjskom Selu.

 

Dok što se tiče investicijskog održavanja izvedeni su radovi na energetskoj obnovi rasvjete u zgradi gradske uprave, radovi na sanaciji fasade zgrade u ulici A. Ferri 1 i sanaciji dijela ravnog krova Talijanske osnovne škole Bernarda Benussija.

 

U tom su razdoblju sklopljena dva nova ugovora o osnivanju prava građenja pored 5 već postojećih te su riješeni imovinsko-pravni odnosi koji će omogućiti privatne investicije na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“ te u neposrednoj blizini Škvera.

 

«Drugo polugodište 2019. godine možemo ocijeniti kao uspješno u društvenom, socijalnom i institucionalnom smislu. Zadržani su postignuti standardi te je realizirana većina planiranih projekata», zaključio je Paliaga.

 

Na dnevnom su se redu našli i Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna, zatim Prijedlog Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj–Rovigno  kod Privredne banke d.d. Zagreb,za dugoročni kredit u iznosu od 60.000.000,00 kuna radi financiranja investicije izgradnje gradskog bazena u sklopu bolnice Prim. Martin Horvat u Rovinju.

Vijećnici su također usvojili i Informaciju o Programu rada Odvodnje i Komunalnog servisa za 2020. godinu, zatim Plan i program aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» za 2020., te izvješće i plan rada Savjeta mladih.

 

A  umjesto vijećnika Petra Radetića tu će funkciju ubuduće obnašati Eda Kalčić, koja je  svojom izjavom od 2. ožujka 2020. zatražila prekid mirovanja svog vijećničkog mandata. Nastavak obnašanja mandata počinje osam dana od dana dostave obavijesti, u konkretnom slučaju znači da se obnašanje vijećničkog mandata nastavlja 10.03.2020., čime prestaje vijećnički mandat zamjenika Petra Radetića te s navedenim danom isti ne može više obnašati dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća.