Accessibility icon
22.12.2021

Održana 8. Sjednica Gradskog vijeća

Danas je u Domu kulture održana osma ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća, ujedno i posljednja u ovoj godini.

Na dnevnom se redu našlo 19 točki, od kojih se u prvom planu našao  Proračun Grada za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024., koji je povećan na iznos od 200.024.114,00 kn, odnosno za 2.789.114 kn u odnosu na prvo čitanje.

Podnesena su dva amandmana vijećnika HSLS-HNS-SU, šest amandmana i devet prijedloga Kluba vijećnika SDP-a, te četrnaest prijedloga predlagača. Od toga su prihvaćeni svi prijedlozi predlagača te djelomično jedan amandman Kluba vijećnika SDP-a, radi čega su vijećnici SDP-a bili suzdržani pri glasanju te je Prijedlog Proračuna usvojen sa ukupno 12 glasova.

U odnosu na prvo čitanje smanjeni su tako iznosi nabave opreme za potrebe gradske uprave, za projekte i studije za građevinske objekte, te za investicijsko održavanje prometnica i odvodnje.

S druge su se strane povećali iznosi za projekte rekonstrukcije vrtića Mondelaco, Kamenoloma Fantazija, izgradnju biciklističkih traka Mondelaco-Valalta i Borik-Amarin, projekt provedbe dvojezičnosti u predškolskom odgoju, te za nabavu opreme za srednje škole.

Povećana su također i sredstva namijenjena udrugama iz područja kulture i umjetnosti, te ulaganju u sportsku infrastrukturu.

U dijelu posvećenom vijećničkim pitanjima najviše je interesa posvećeno pitanjima ulaganja u prometnu infrastrukturu. Vijećnica Iva Živolić upitala je da li je u planu postavljanje javne rasvjete od Villas Rubina do autokampa Polari,  na što je gradonačelnik odgovorio kako je postavljanje javne rasvjete u planu za više lokacija, no prioritet je kad je riječ o povezanosti naselja s autokampovima svakako dionica Cocaletto-Veštar, zbog veće pješačke i prometne komunikacije.

Među ostalim pitanjima vijećnik Petar Radetić zainteresirao se o razvoju situacije s projektom na lokaciji bivšeg hotela Rovinj, kao i o statusu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kod parcele koja bi omogućila izgradnju rotora između Istarske ulice i ulice Vijenac braće Lorenzetto.

Gradonačelnik Marko Paliaga potvrdio je da je predmetna parcela na kojoj je prethodno srušen napušteni objekt od javnog interesa za Grad radi potrebe formiranja kružnog raskrižja, no čestica je i dalje predmet ostavinske rasprave, radi čega nije još postignut dogovor o  otkupu čestice.

«U međuvremenu smo pokrenuli projektiranje, a iduće je godine u planu novo rješenje s kojim ćemo svakako krenuti u ishodovanje lokacijske dozvole te u postupak ovlaštenja kako bi spomenuti projekt mogli i realizirati“, nadodao je Paliaga te najavio kako postoji i mogućnost da će se iduće godine iz europskih fondova krenuti i u rekonstrukciju cijele ulice Carducci s drugačijim sistemom parkiranja što će svakako omogućiti bolji prometni protok.

«Što se tiče bivšeg hotela Rovinj, nakon novootkrivenih saznanja do kojih je došlo tijekom iskopa za vrijeme radova uređenja platoa oko crkve sv. Eufemije vjerujem da ćemo sa suvlasnikom postići dogovor da se odustane od pojedinih dijelovima planiranog objekta, pogotovo što se tiče podzemne garaže, obzirom da na toj lokaciji nije moguće na taj način intervenirati a da se pritom ne ošteti crkva», pojasnio je gradonačelnik Paliaga novonastale okolnosti, izrazivši vjeru da će se postići drugačiji dogovor, kao i uvjerenje da se projekt u svom izvornom obliku zasigurno neće realizirati.