Accessibility icon
21.04.2020

Održana 4. izvanredna sjednica Gradskoga vijeća

Novim setom mjera pomoći gospodarstvu, Grad Rovinj-Rovigno će poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada zbog epidemije novim koronavirusom osloboditi plaćanja komunalne naknade, kao i plaćanja ukupnog iznosa mjesečne zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za mjesec travanj pa sve dok traju mjere zabrane rada.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu kojim se donose navedene mjere prihvaćen je na zadnjoj izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj elektronskim putem. Osim spomenutih olakšica, koje predstavljaju novinu u odnosu na set mjera donesenih za mjesec ožujak, račune komunalne naknade za siječanj, veljaču i ožujak, kao i smanjen zakup poslovnih prostora za 50% za prethodni mjesec moguće je platiti u ratama.

Predmetne mjere mogu koristiti isključivo poduzetnici koji kumulativno ispune 4 uvjeta:
1. da su obuhvaćeni mjerama zabrane rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom covid-19 prema Odlukama županijskog i državnog Stožera CZ,
2. da mogu službenim podacima/dokumentima dokazati pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži odgoda ili umanjenje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
3. da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna,
4. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu ili gradskim trgovačkim društvima.
Poduzetnici koji imaju ukupne prihode veće od 7.5 milijuna kuna, a imaju u zakupu gradski poslovni prostor, biti će oslobođeni plaćanja 50% iznosa zakupnine, ukoliko ispunjavaju ostala tri uvjeta.

U svom obraćanju vijećnicima gradonačelnik Marko Paliaga podsjetio je kako je ovaj grad prije početka pandemije bio primjer bogate zajednice: i materijalno i duhovno. „Ne vjerujem da nam išta može slomiti duh i ljudskost, no gospodarstvo nam je ozbiljno načeto i ne smijemo dopustiti da padne na koljena. Samo jake jedinice lokalne samouprave mogu opstati u nedaćama koje su nas zadesile. Stoga moramo ostati odgovorni, osobito prema onima koji su omogućili da ovaj grad bude višestruki šampion turizma i višestruki dobitnik najsjajnijih priznanja za prometnu i komunalnu opremljenost, a to su rovinjski poduzetnici“, istaknuo je Paliaga.

Podsjećamo kako pored novouvedenih olakšica set mjera za pomoći gospodarstvu obuhvaća i dalje obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos, oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnih površina i poreza na potrošnju, te odgodu plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda i naplate Spomeničke rente, kao i odgodu plaćanja temeljem Koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru.

Osim prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu, na dnevnom su se redu izvanredne sjednice našli i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu, zatim imenovanje članova u Nadzorni odbor trgovačkih društva “Komunalni servis”, “Istarski vodovod” i “IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV” te Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi, a kojim ostvaruju pravo odreći se naknade za obavljanje dužnosti. Ovom posljednjom, na prijedlog IDS-a, vijećnici i članovi radnih i upravnih tijela moći će se odreći svojih naknada u korist gradskog Proračuna.

Gradsko vijeće je, inače, održalo još jednu izvanrednu sjednicu krajem prošlog tjedna, na kojoj je prihvaćen Prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno i Općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj, a kojom je omogućeno slobodno kretanje građana unutar granica bivše Općine Rovinj.

Fotogalerija