Accessibility icon
04.01.2021

Novom je kreditnom linijom rovinjskim poduzetnicima na raspolaganju još 43,2 milijuna kuna

Nakon što je sredinom listopada 2020. godine aktivirana u Istarskoj županiji nova i najizdašnija do sada kreditna linija u suradnji Istarske županije, gradova Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Pula-Pola, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno, Vodnjan-Dignano i Umag-Umago, poslovnih banaka, HBOR-a te Istarske razvojne agencije, do danas je prihvaćeno 275 kreditnih zahtjeva ukupnog iznosa preko 160 milijuna kuna.

Povjerenstvo za dodjelu poduzetničkih kredita utvrdilo je da je od otvaranja kreditne linije s područja Grada Rovinja-Rovigno do sada prihvaćeno 6,8 milijuna kuna kreditnih zahtjeva od čega se 2,8 milijuna kuna odnosi na ulaganje u nove investicije, dok je za trajna obrtna sredstva prihvaćeno gotovo 4 milijuna kuna.

Prihvaćeno je tako ukupno 28 zahtjeva s područja našeg grada, prvenstveno u područjima djelatnosti trgovine na veliko i malo (8 zahtjeva), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (7 zahtjeva), te prerađivačke industrije (3), građevinarstva (3), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (3), prijevoza i skladištenja (2) te uslužnih djelatnosti (2).

Kako je ovogodišnja, 17. kreditna linija najizdašnija do sada, s ukupnim kreditnim potencijalom od 410 milijuna kuna, rovinjskim je poduzetnicima još uvijek na raspolaganju 43,2 milijuna kuna, a kreditna linija će biti otvorena do iskorištenja predviđenog kreditnog potencijala.