Accessibility icon
08.11.2021

Neće biti značajnog poskupljenja cijene odvoza komunalnog otpada

Stupanjem na snagu novog Zakona o gospodarenju NN 84/2021, dana 31.srpnja 2021.g., svi Gradovi i Općine dužni su uskladiti svoje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Slijedom navedenog, predstavničko tijelo Grada Rovinja-Rovigno pripremilo je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a koje se trenutno nalazi u postupku javnog savjetovanja.

Valja naglasiti kako je građane, a naročito iznajmljivače zbunio iznos jedinstvene cijene obvezne minimalne javne usluge koji se zakonski morao navesti u Odluci, a kojeg su krivo protumačili kao novu cijenu prikupljanja otpada. Stoga smatramo kako je potrebno pojasniti kako nije riječ o cijeni koju će u konačnici plaćati građani ili iznajmljivači. Radi se, naime, o izračunu stvarnih troškova odvoza otpada koji služe kao polazna osnova za kalkulaciju unutar budućeg cjenika.

No, u istoj su Odluci navedeni i kriteriji za umanjenje navedene cijene javne usluge, što bi značilo da kućanstva neće trpjeti poskupljenja veća od oko 8 kuna na iznos koji trenutno plaćaju, dok će se iznajmljivačima cijena povećati do oko maksimalno 20 kuna s PDV-om.

Smatramo kako je do nesporazuma došlo iz razloga što je novi Zakon propisao isključivo dvije kategorije korisnika javne usluge, odnosno „kućanstva“ i korisnike koji „nisu kućanstvo“, a u koje se svrstavaju i iznajmljivači koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Zakon nalaže gradovima i općinama da u svojim Odlukama propišu i jedinstvenu cijenu za kategoriju korisnika „kućanstvo“ i jedinstvenu cijenu za kategoriju korisnika „koji nisu kućanstvo“ (pravne osobe i iznajmljivače).

No, svjesni nepravde takvog svrstavanja svih kućanstva i svih ugostiteljskih i gospodarskih djelatnosti „u isti koš“, bez obzira na njihovu veličinu Grad Rovinj-Rovigno odlučio je propisati kriterije umanjenja iste, upravo kako bi se izbjegao nastanak većih poskupljenja. Ti se kriteriji temelje na odvajanje otpada sukladno zakonu, te ukoliko je to moguće i kompostiranje biootpada, kako bi se poštivalo načelo „onečišćivač plaća“. Stoga će se i budućim cjenikom voditi računa da se ne ugroze ranjive skupine građana te manji poduzetnici, obrtnici i privatni iznajmljivači.

Novom odlukom se prvenstveno potiče korisnike javne usluge da generiraju manje količine miješanog komunalnog otpada te da predaju otpad, odvojeno po vrstama kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te izbjegli plaćanje tzv. „poticajne naknade“ -kazne sukladno propisanim uvjetima Europske Direktive i Zakona o gospodarenju otpadom RH.