Accessibility icon
06.08.2020

Mjere za pomoć gospodarstvu produžene i na srpanj i kolovoz

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća donijeta je Odluka o produženju mjera pomoći gospodarstvu na području Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije COVID-19. Mjere pomoći će se tako provoditi i za mjesec kolovoz s ciljem pomoći i rasterećenja privatnog sektora, a posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, a sve kako bi se zadržala radna mjesta, te riješio problem nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije.

 

Podsjećamo kako uz mjere pomoći utvrđene na razini Vlade Republike Hrvatske, gospodarstvenici s područja Grada Rovinja-Rovigno mogu od tijela gradske uprave zatražiti odgodu plaćanja računa za komunalnu naknadu za srpanj i kolovoz, obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa  i  50% smanjenje mjesečne zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za srpanj i kolovoz, zatim odgodu plaćanja poreza na potrošnju za srpanj i kolovoz te odgodu naplate Spomeničke rente sukladno Odluci Ministarstva kulture od 20. svibnja 2020. godine.

 

Mjere odgode ili umanjenja plaćanja koje su predviđene stavkom 1. članka 2. ove Odluke mogu koristiti samo oni poduzetnici koji kumulativno ispune 4 uvjeta:

  1. da su bili obuhvaćeni mjerama zabrane rada zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom covid-19 prema Odluci Županijskog stožera civilne zaštite KLASA 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od 14.03.2020. te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020. godine,
  2. da mogu službenim podacima/dokumentima dokazati pad prometa i poslovanja od najmanje 50% u mjesecu za koji se traži odgoda ili umanjenje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
  3. da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna te
  4. da nemaju dospjela dugovanja na dan 31.12.2019. godine prema Gradu Rovinju-Rovigno, kao niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

 

Trenutno su još otvoreni zahtjevi za lipanjske mjere, nakon čega će se u narednom periodu otvoriti zaprimanje zahtjeva i za srpanj i kolovoz

 

Primjena mjera pomoći propisanih Odlukom ne odnosi se na gradska, županijska i državna poduzeća kao ni poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, niti na Saveze, udruge, ustanove i ostale slične organizacije ili ustanove neovisno o vlasništvu ili suvlasništvu.