Accessibility icon
20.03.2017

Izvještaj o radu i Plan rada Gradskoga vijeća

Govor Predsjednika Gradskoga vijeća
20. ožujka 2017.

Egregia vicepresidentessa del consiglio,
Poštovani gradonačelniče,
stimate consigliere e consiglieri,
poštovane kolegice i kolege vijećnici

Uzanca je, i dužnost,  da vam se kao predsjednik Gradskog vijeća, prije rasprave po  Izvješću o izvršenom programu rada ovog tijela  za 2016. godinu obratim i dam svoje viđenje na protekli rad, kao i da dam uvodnu riječ uz prijedlog Programa za slijedeće razdoblje. Naravno, kad kažem slijedeće razdoblje imam u vidu činjenicu da će u ovoj dvorani, već koncem svibnja, početkom lipnja,  sjediti neki novi predstavnici građana Rovinja, nove vijećnice i novi vijećnici Gradskog vijeća.

Program rada Gradskog vijeća za 2016. godinu usvojen je na sjednici održanoj 01. ožujka 2016. godine.

Prema Programu rada za 2016.trebalo je razmatrati ukupno 68 točaka dnevnog reda. Na 9 sjednica održanih tijekom kalendarske godine 2016.  razmatrane su i usvojene 63 točke dnevnog reda iz Programa za 2016. godinu, ali i 34 točke koje su proizašle iz potrebe uređenja pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga grada. Dakle, tijekom prošle godine razmatrane su i donašane odluke po ukupno 97 točaka dnevnog reda.
Točke koje su bile predviđene u Programu rada Gradskog vijeća za 2016. godinu, a za koje nije bio pokrenut postupak rasprave i odlučivanja, bilo je, odnosno ostalo je,  njih 5. Obrazloženja razloga zašto je izostala rasprava po ovih 5 tema dana su u dostavljenim  materijalima.

Budući da nam je ovo najvjerojatnije posljednja sjednica u ovom sazivu Gradskoga vijeća, iz tog razloga kratko ću se osvrnuti ne samo na rad Vijeća tijekom 2016. godine već i na  cijelo četverogodišnje razdoblje 2013.-2017.
To je bio saziv Gradskog vijeća tijekom kojeg smo održali  43 sjednice, a raspravljali i odlučivali smo o 443  točke dnevnog reda, i sve to uz prethodnu pripremu kroz raspravu na odborima i komisijama, a održano ih je u ovom sazivu ukupno 140 sjednica odbora.
Sve sjednice su održane uz predloženi dnevni red,  uz pravovremenu dostavu poziva i prijedloga materijala za raspravu, i to istovremeno i u  tiskanom i  u elektronskom obliku. Unazad nepune godine dana materijale smo primali samo u elektronskom obliku. Nadam se, da smo  uz pravovremenu  dostupnost  radnih materijala, dali na taj način i naš doprinos očuvanju  okoliša smanjenjem trošenja papira, energije i zagađenja …a i smanjili smo troškove predviđene za taj dio rada  Gradskoga vijeća.

Za kvalitetu našega rada, uz pravovremenu dostavu radnih materijala, važni su bili  zahtjevi vijećnika u odnosu na obuhvat  i kvalitetu  materijala, usklađenost tih materijala sa Statutom grada i pozitivnim zakonskom propisima… U ukupnom ovom razdoblju,  to je činjeno uzorno dobro.  Takav odnos prema zahtjevima vijećnika , ja osobno doživljavam kao primjer korektnog odnosa i poštivanja značaja  rada Gradskoga vijeća, kojeg su gradonačelnik i gradska administracija, gradske ustanove i poduzeća  iskazivali prema nama gradskim vijećnicima.

Držim da je u radu Gradskog vijeća, tijekom svih četrdesetak sjednica prevladao duh međusobnog uvažavanja i atmosfera konstruktivnih rasprava. Na tome zahvaljujem i čestitam i vijećnicima oporbe  i vijećnicima većine koju su u ovom sazivu činili vijećnici sa liste IDS-a.

Dopustite mi da sve nas, ali i medije koji prate naš rad, podsjetim  kako su tijekom sve četiri godine pravodobno donašane odluke ključne za razvoj i funkcioniranje grada: sve odluke o proračunu, o programima gradnje  objekata komunalne i druge infrastrukture te njihovog održavanja, odluke o urbanističkim planovima, o prometu imovine i gospodarenja nekretninama, o programima rada gradonačelnika i gradske uprave, naših ustanova i poduzeća,  programa gospodarenja otpadom itd.  Tako je npr. iz domene društvenih djelatnosti i sigurnosti usvojeno je 97 akata; iz domene upravljanja imovinom, poljoprivrede i gospodarstva 90 akata; iz domene komunalnog gospodarstva, izgradnje objekata te  prostornog planiranja 92 akta itd.

U službi i u cilju boljitka naših sugrađana ovo je vijeće  podržalo  Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre (i time odaslalo težnju za decentralizacijom ali i spremnost na doprinos u htijenju našeg doprinosa svekolikom razvoju Hrvatske); usvojena je  Strategija razvoja grada za razdoblje od 2015. do 2020. godine; stalo se u zaštitu opstanka u gradu tvornice „Mirna“ (koja danas pozitivno i vjerujem normalno posluje u gradu Rovinju ); odobrilo se da Rovinj pristupi nizu grupacija od koje će, vjerujem, dugoročno imati koristi kao što su:  Lokalna akcijska grupa „Južna Istra“;  Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarska batana“, Udruga bratimljenih gradova Europske unije „The Douzelage“;  Europska grupacija za teritorijalnu suradnju „Sjeverni Jadran“.

Posebna pažnja i napori tijekom ovog četverogodišnjeg razdoblja bili su vezani uz  razmatranje i odlučivanje o prostornim planovima i  prioritetima u realizaciji niza projekata bitnih za grad. Takvim smo odgovornim  pristupom, i potporom tim usmjerenjima, dali konkretan doprinos rastu  standarda  naših građana u sferi  komunalne i društvene nadgradnje. To je u konačnici doprinijelo da Rovinj 2014. godine bude proglašen najpoželjnijim gradom za život i rad u Hrvatskoj. To je doprinijelo i rastu investicija od strane realnog sektora : adaptaciji hotela Adriatic, izgradnji hotela Valdaliso, pripremama na izgradnji hotela Park i ACI marine, uređenju i povećanju kvalitete smještaja i plaža  u kampu Valalta, Polari, Veštar. Ukupan rezultat navedenih napora ogleda se u činjenici da je Rovinj dosegnuo epitet najpoželjnije turističke destinacije Hrvatske. Rovinj u nizu godina ostvaruje izvanredne brojke (za Hrvatsku rekordne brojke) i u broju posjeta i broju noćenjima turista. Naravno,  takva kretanja bila su i nove šanse za zapošljavanje naših sugrađana i nove šanse za njihovu bolju zaradu.

Svi podaci vezani uz turizam kazuju da je Rovinj danas prepoznat kao destinacija posebnih vrijednosti. Dakle Rovinj je vrh, špica hrvatskog turizma, ali činjenica je , da su za takve rezultate prije toga trebali biti stvoreni preduvjeti. Mi smo ih stvarali i stvorili, a činjenica je i da  svi ti segmenti koji čine preduvjet razvoja i uspjeha turizma u gradu jesu besprijekorno funkcionirali. Besprijekorno su funkcionirali i u trenucima vršnih opterećenja u gradu.

Vršno opterećenje godine 2016. bilo je registriranih više od 40 tisuća gostiju  u gradu  tijekom jednog dana, plus broj domicilnog stanovništva … i službe Grada uspješno su opslužile takav broj ljudi, toliki broj njihovih  zahtjeva. Naravno  to se može samo uz  sinergiju privatne inicijative  i napora Grada, a spomenuti rezultati su dokaz ovoga što tvrdim.

I da ne zaboravimo: neki pojedinci te napore koji su ulagani u uvjete za razvoj i rezultate u turizmu, i koji se nadalje ulažu,  nazivaju da je to „ulizivanje krupnom kapitalu“. No, dobro je čuti i zapamtiti i  ove podatke; u 2016.godinu 26% od svih smještajnih kapaciteta na području grada Rovinja bile su  „usluge građana u domaćinstvu“. Dakle, 3616 smještajnih jedinica ili 9336 osnovnih kreveta jesu u gospodarenju naših sugrađana, odnosno njihovih obitelji. Taj podatak je dokaz i poduzetnosti naših sugrađana, njihovog financijskog potencijala, ali i dokaz da smo stvorili uvjete i za ovaj oblik poduzetništva. To znači da smo stvorili uvjete  i pružili  šanse za dodatne prihode naših sugrađana i njihovih obitelji.

Ovo je vijeće, svake godine blagovremenim usvajanjem prijedloga proračuna, bilo jamac za uredan rad 85 udruga i društava tijekom cijelog ovog četverogodišnjeg razdoblja. Proračun je svake godine bio uravnotežen, realan i održiv, uvijek likvidan…bez podizanja cijena usluga građanima. Naravno, ne treba zaboraviti da su istovremeno stvarani i stvoreni preduvjeti za snažan investicijski  ciklus privatnog i javnog sektora, a na prostoru grada imamo u pripremi i provedbi za tijek 2017. i skoru budućnost projekte vrijedne milijardu kuna.

Sve navedeno nije rubrika iz novina  i odraz onih  floskula „ čula sam na ulici, pročitala sam, priča se“,…  ovo što ja navodim jesu činjenice. Dokazi tih tvrdnji jesu statistički podaci Državnog zavoda za statistiku i inih izvješća  eminentnih i uglednih kuća koje se bave raznim analizama. Naravno sve opisano i rečeno je dio onoga  što svakodnevno sami vidimo i osjećamo.

Biti gradski vijećnik podrazumijeva brigu za javno dobro, osjećaj za potrebno i moguće. Biti vijećnik podrazumijeva  odgovoran, korektan, častan, i nadasve pošten odnos prema tim obvezama. Biti vijećnik pretpostavlja obavezu da se ukazano povjerenje glasača ne  smije zloupotrijebiti.  Mi vijećnici ovoga Vijeća, držim jesmo zadovoljili većinu ovih zahtjeva.

Naravno, ovdje se ograđujem od  izuzetka u našim redovima koji se ogleda u liku i dijelu Bruna Poropata. Javno obznanjeni, pismeni nalazi Državne revizije ukazuju da je on , ponovno i opet, zlorabio povjerenja naših  sugrađana.
On  u privatne svrhe (to tvrdi Državna revizija) troši sredstva gradskog proračuna, suprotno zakonu;… on kao Bruno Poropat poklanja sredstva nekim političkim skupinama,…Podsjećam da je riječ o otetih 2 milijuna kuna  gradskom proračunu. Oteti su ovrhom, na osnovi pravomoćnih sudskih radnji, o kojima se, istina je, Vrhovni sud još nije očitao. Nakon ovrhe gradskog proračuna, tih 2 milijuna kuna doznačeni su na račun kojim Bruno Poropat od tada tim iznosom   „brine i  gospodari“. Podsjećam, iz nalaza Državne revizije razvidno je da to čini  uglavnom u  osobnu korist i po osobnom nahođenju.
Pokušaji da učinimo štetu manjom zasad  nam nisu uspjeli. Uz  pitanje da li u Hrvatskoj uopće funkcioniraju institucije sistema, nama ostaje nada da će se nadležni kad-tad i službeno  očitati o slučaju Bruno Poropat, a ne samo Državna revizija. Držim da DORH to mora učiniti, a i Vrhovni sud se mora kad-tad očitati. Ja  još uvijek vjerujem da će Bruno Poropat morati vratiti tih 2 milijuna kuna plus iznos pripadajuće kamate u proračun Grada.

Program rada i smjernice aktivnosti koje se  očitaju u predloženom programu koji  Vam je također dostavljen uz poziv za ovu sjednicu,  treba doživjeti prije svega kao dokument, u biti  oblik podsjetnika na obveze za novi sastav Gradskog vijeća, a Program rada za 2017. bit će u biti odraz njihovih usmjerenja, ovisan o viziji od njih željenih izmjena i dopuna.

Osobno smatram potrebnim naglasiti i nekoliko bitnih problema od interesa za grad i građane koji su još uvijek ostali neriješeni, i osobno mi je žao što dosadašnjim ulaganim naporima  to nismo uspjeli učiniti,  ispraviti i riješiti za našeg mandata;
kao prvo, to je za Grad  bitno pitanje definiranja statusa turističkog zemljišta,
drugo, povrat u vlasništvo grada (vlasništvo građana) zemljišta  izgubljenog/otetog  temeljem uknjižbe tog zemljišta bez obzira što je Grad to sudski osporio te
treće, status rješenje zahtjeva Županijskog državnog odvjetništva, kojim su se pozvali na  odredbe Zakona o šumama te jesu zahtijevali od Grada Rovinja  priznanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj na  ukupno 178 hektara (a to su gotovo sve park šume  u zonama uz obalu Rovinja)… Mi i po tom pitanju jesmo zahtjev uredno i pravovremeno odbili, no pitanje je što nas dalje očekuje i kako će se to dalje odvijati.

Poštovane kolegice i kolege vijećnici,
Ovo je Vijeće, i u ovom mandatu, u suradnji sa administracijom grada, na čelu sa  Gradonačelnikom, odradilo posao za kojeg sam uvjeren da je bio u korist  i na dobrobit  naših  sugrađana. Vjerujem da su naši građani prepoznali u nama one koji su im omogućili kvalitetniji, uređeniji i sigurniji život njima i njihovoj  djeci. Zato vas pozivam  da prihvatimo i Izvješće o radu ovog Gradskog vijeća za 2016. godinu,  kao i Program rada Gradskog vijeća za 2017.g., uz izrečenu opasku da budućim gradskim vijećnicima on može poslužiti kao okosnica za rad, dok je njihovo pravo da o sadržaju i programu svog budućeg djelovanja oni sami odluče kroz  izmjene i dopune ovog sadržaja programa ili da jednostavno sami donesu novi program.

I zaključno:
Posebnu  zahvalu na dobroj i uspješnoj suradnji upućujem službi Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika na čelu sa pročelnicom gospođom Mariom Črnac Rocco, kao i gospođi Darinki Iskra koja je tu dužnost obnašala tijekom našeg mandata do odlaska u mirovinu.