Accessibility icon
25.11.2020

Gradsko vijeće traži od Vlade da stane na kraj bespravnoj gradnji

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je Prijedlog Deklaracije o očuvanju i zaštiti  urbanog prostora i prirodne baštine Grada Rovinja-Rovigno. Cilj donošenja ovog važnog akta je upozoravanje na ogroman problem bespravne gradnje ne samo u Gradu Rovinju-Rovigno i Istarskoj županiji, nego i diljem cijelog priobalnog pojasa te stvaranje pritiska na državna tijela kako bi napokon poduzela potrebne normativne aktivnosti kojima bi nadležnost građevinske inspekcije prenijela na gradove i općine koje taj posao mogu i žele obavljati. Jedino bi se na taj način konačno mogla zaustaviti bespravna gradnja te započeti sanacija prostora poharanog bespravnim građevinama.

 

Nedjelovanje državnih tijela

Naime, Grad i Gradsko vijeće, kao i njihovi prethodnici, dugi niz desetljeća svojom prostorno planskom dokumentacijom nastoje zaštititi urbani prostor te prirodnu baštinu pomno promišljajući svaku promjenu u prostoru kako bi se graditeljsko nasljeđe i jedinstvena priroda koja okružuje Grad sačuvali za generacije koje dolaze.

S tim ciljem, a potaknuti bespravnim graditeljskim nasrtajima pojedinaca na prirodno i urbano nasljeđe Grada i svih njegovih građana, Gradsko vijeće je dana 18. lipnja 2019.godine donijelo Deklaraciju kojom je snažno izrazilo svoje protivljenje (ne)kulturi divlje bespravne gradnje te zatražilo od Vlade Republike Hrvatske i nadležnih državnih tijela da konačno počnu raditi svoj posao i stanu tome na kraj.

 

Umjesto kazne – nagrada

Usprkos stremljenjima Grada za očuvanje graditeljske prirodne baštine, Gradsko vijeće je s ogorčenjem utvrdilo da je zadnjih desetljeća došlo do nekontrolirane ilegalne masovne bespravne gradnje, pogotovo na poljoprivrednim površinama koje okružuju Grad što je nepovratno narušilo stoljećima brižno čuvan prirodni okoliš. Takva pojava bespravne gradnje, umjesto da je najstrože sankcionirana od strane tijela državne uprave, nagrađena je tzv. legalizacijom i to u čak 2 navrata, čime je poslana najgora moguća poruka države bespravnim graditeljima – da mogu (g)raditi što žele jer im nitko neće rušiti bespravno izgrađeno nego će im štoviše, isto jednog dana biti legalizirano.

 

Preko tisuću prijava na području Rovinja-Rovigno

Nažalost, svjedoci smo da se situacija od donošenja Deklaracije iz lipnja 2019.godine dodatno pogoršala te su od tada do danas izgrađene desetine novih bespravnih objekata na području Grada. Svjedoci smo „simuliranja“ građevina umjetnim platnima i drvenim konstrukcijama radi iščekivanja novog vala legalizacije.

Uslijed učestalog i upornog ignoriranja preko tisuću gradskih prijava bespravne gradnje od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Grad Rovinj-Rovigno je, u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave iz Istre, potpisao Deklaraciju kojom se između ostalog traži ustrojavanje gradskih građevinskih inspekcijskih službi od područnih jedinica građevinske inspekcije u županijama u onim gradovima čija bi predstavnička tijela za svoja područja donijela odgovarajuće odluke o preuzimanju poslova građevinske inspekcije od područnih jedinica građevinske inspekcije u županijama te bi se na taj način omogućilo učinkovito i beskompromisno uredovanje protiv bespravne gradnje u samom začetku te Gradsko vijeće sad iznova upućuje istovjetan zahtjev Vladi Republike Hrvatske.

 

Zahtjev prema Vladi

Gradsko vijeće drži neprihvatljivim da se legalizacijom bespravne gradnje te izdavanjem dozvola za rad kampova, benzinskih postaja i drugih objekata protivnih gradskim prostorno planskim dokumentima na najgrublji način zadire u Ustavom zagarantirano pravo Grada kao jedinice lokalne samouprave da samostalno promišlja i odlučuje o svom prostoru.

Stoga, traži od Vlade RH i nadležnih ministarstava:

  • da se odmah pokrenu izmjene odgovarajućih zakona radi omogućavanja ustrojavanja gradskih građevinskih inspekcijskih službi u onim gradovima čija bi predstavnička tijela za svoja područja donijela odgovarajuće odluke o preuzimanju poslova građevinske inspekcije;
  • da odmah prekinu postupke u svezi izdavanja bilo kakvih dozvola za rad i/ili uporabu objekata koji nemaju potvrdu Grada da su izgrađeni u skladu s gradskom prostorno planskom dokumentacijom te da u suradnji s gradonačelnikom Rovinja-Rovigno preispitaju sve do sada izdane dozvole za rad takvih objekata uz trenutno ukidanje svih dozvola za koje se utvrdi da nisu bile izdane u skladu s gradskom prostorno planskom dokumentacijom;
  • da odmah počnu rješavati sve prijave koje su od strane Grada Rovinja-Rovigno proslijeđene Državnom inspektoratu.