Accessibility icon
26.06.2020

Gradonačelnik obišao gradilište Sjeverne Luke

Gradonačelnik Marko Paliaga je danas u društvu zamjenika Marina Budicina, pročelnice UO za komunalno gospodarstvo i izgradnju Tanje Mišeta i ravnatelja Lučke uprave Donalda Schiozzija obišao gradilište projekta izgradnje Sjeverne luke San Pelagio.

Radovi koji su započeti u siječnju odvijaju se predviđenim tempom, te bi već krajem kolovoza trebao biti dovršen lukobran, dok je završetak svih radova planiran za sljedeću godinu prije početka turističke sezone.

Trenutno je izvedeno oko 30% ugovorenih zahvata čija ukupna ugovorena vrijednost iznosi 52.535.819,73 kn, a snose ju Lučka uprava i Grad Rovinj-Rovigno s tim da je 6 milijuna kuna za financiranje projekta odobreno od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

«Do sada izvedeni radovi obuhvaćaju iskope kako bi se postigla potrebna dubina luke, te je izvršena prva faza obalnog zida, s istočne strane, kao i polovica izgradnje obalnog zida vanjskog lukobrana. Također, nastaviti će se i s nasipavanjem, dok se u rujnu planira postavljanje stupova za  gatove», objasnio je ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.

Riječ je o strateškoj investiciji koja kao takva ne podliježe zabrani radova tijekom turističke sezone, stoga će se s radovima nastaviti i tijekom naredna dva mjeseca.

«Projekt je pokrenut još prije otprilike šest godina – podsjetio je gradonačelnik –, kada su provedene sve studije vezane uz morsko strujanje  i mogućnost izvođenja radova na ovoj lokaciji, a priprema je duže trajala uglavnom zbog potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa».

Izgradnjom komunalne luke postojeći će se kapaciteti povećati za 250-300 komunalnih vezova. Osim luke planira se urediti i obalni pojas (te zaobalje) u nastavku od nje prema istoku. Planirana namjena priobalnog područja ovog drugog dijela zahvata je sunčalište i plaža.

«O samome značaju ove luke govori broj budućih raspoloživih vezova. Uz to, planiramo uvesti nove načine korištenja vezova, dok ćemo one u povijesnoj rovinjskoj luci reducirati. Vjerujem kako će sve to, uz postojeće planove koje ima Lučka uprava za korištenjem drugih lučkih područja diljem Rovinja, uspjeti zadovoljiti potrebe naših građana», izjavio je nakon obilaska gradonačelnik Paliaga.

Položaj i oblik lukobrana definirani su u skladu sa uvjetima Konzervatora te oblikovanjem projektanta arhitekture i rezultatima dobivenim pomoću numeričkog modeliranja deformacije valova. Sami poprečni presjek lukobrana složenog je karaktera a također je djelomično uvjetovan Konzervatorima (u smislu njegove apsolutne visine), estetskim zamislima arhitekta te funkcionalnim detaljima projektanta pomorskih građevina. Poprečni presjek lukobrana je atipičan, a najsličniji je vertikalnom tipu lukobrana.

Gatovi će se opremiti priveznim prstenovima, mornarskim stepenicama te opskrbnim ormarićima sa strujom i vodom. Na lukobranu će se u skladu s maritimnom studijom po potrebi predvidjeti lučko svjetlo, a luka će se opremiti hidrantskom mrežom i protupožarnom opremom. Nastavno na luku prema istoku planirana je izvedba betonskog sunčališta. I ono se kao vanjska strana lukobrana planira izvesti “terasasto”, a iza sunčališta predviđa se uređenje žala.

Na krajnjem istočnom dijelu zahvata planira se izgradnja gata koji osim funkcije utvrđivanja žala ima i funkciju sunčališta sa ulaskom u more za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Ovim projektom za izvedbu prethodno opisanih pomorskih građevina planira se izvesti oko 6.500 m3 iskopa te oko 59.000 m3 nasipa.

Dokumenti