Accessibility icon
31.03.2020

Grad Rovinj-Rovigno uveo mjere za pomoć gospodarstvu

Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno je održalo izvanrednu sjednicu elektronskim putem kako bi se donijela Odluka o setu mjera pomoći gradskom gospodarstvu kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, u djelatnostima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, a sve s ciljem pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Grada, a posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika.

Uvod u ublažavanje krize

Odluku o mjerama pomoći gospodarstvu je vijećnicima i široj javnosti obrazložio gradonačelnik Marko Paliaga.

«Vjerujem da ste svi itekako svjesni situacije i nedaća koje su zadesile gotovo cijeli svijet i koje će itekako promijeniti dosadašnje poimanje društva i življenja na koje smo navikli, a čemu će se i naš grad i njegovi žitelji morati prilagoditi. Vrijeme će pokazati u kojoj mjeri ćemo svi zajedno morati  mijenjati prioritete».

 

Kako je naglasio gradonačelnik Paliaga, spomenute mjere predstavljaju svojevrsni uvod za  ublažavanje krize i pomoć gospodarskim subjektima, te su usuglašene sa svim gradonačelnicima Istarske županije.

 

Uz mjere pomoći utvrđene na razini Vlade Republike Hrvatske, gospodarstvenici s

područja Grada Rovinja-Rovigno koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja sukladno Odlukama nacionalnog, županijskog i gradskog Stožera CZ, mogu od tijela gradske uprave zatražiti:

  1. Odgodu plaćanja izdanih računa za Komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine
  2. Obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos od

01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane (ali najviše

na rok do 6 mjeseci).

  1. Oslobađanje plaćanja na temelju izdanih rješenja za porez na korištenje javnih površina

u cijelosti od 01.03.2020. pa do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane

  1. Za 50% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada,

od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera. Osim toga, navedeni zakupoprimci mogu smanjenu zakupninu za ožujak platiti u obrocima, a  Grad je također izdao preporuku svim privatnim vlasnicima poslovnih prostora da postupe po istom principu te o tome izvijeste svoje najmoprimce kao i Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

 

  1. Oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju od 01.03.2020. do normalizacije

poslovanja i obustave mjera zabrane

  1. Odgodu plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020.
  2. Odgodu naplate Spomeničke rente, do prestanka važenja mjera zabrane poslovanja,

te

  1. Odgodu plaćanja temeljem Koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, do prestanka

važenja mjera zabrane poslovanja.

Valja napomenuti kako će se fakture i dalje izdavati, ali za vrijeme važenja mjera propisanih ovom Odlukom nadležni Upravni odjeli neće provoditi prisilnu naplatu.

 

Centralizirani sustav nosi određena ograničenja

«U potpunosti sam svjestan da se predložene mjere doimaju nedostatnim no kako bi gradovi i općine mogle zakonito donositi i provoditi vlastite izvanredne mjere potrebno je urediti niz propisa na nacionalnoj razini, što ponovno  dokazuje u kojoj su mjeri jedinice lokalne samouprave limitirane i koliko je čvrst centralizirani sustav u kojem radimo. Ni jedna jedinica lokalne samouprave ne može donijeti nikakve odluke od operativne važnosti za lokalno gospodarstvo bez odobrenja države, radi čega ne postoji zakonita mogućnost oprosta komunalne naknade ili komunalnog doprinosa» upozorio je gradonačelnik.

 

Iako  podržava paket mjera Ministarstva financija s ciljem olakšanja poslovanja poduzetnicima, gradonačelnik smatra kako odgoda uplate poreza na dohodak podrazumijeva automatsku odgodu naplate prireza, a sve zajedno čini značajan dio gradskog proračuna, iz kojeg se zapravo financira većina potreba, planova i projekata, te može ozbiljno ugroziti rad vatrogasaca, dječjih vrtića i osnovnog školstva.

 

«Što se tiče komunalne naknade i oslobađanja od plaćanja iste, ona je trenutno jedini prihod komunalnih poduzeća čiji je rad u ovom trenutku od posebne važnosti radi provođenja mjera dezinfekcije, čistoće i  općenito održavanja sanitarno higijenskog minimuma grada, a time i građana», podsjetio je Paliaga.

 

Maksimalne mjere štednje

 

Također, gradonačelnik je još 10. ožujka donio Zaključak kojim je zadužio sva gradska poduzeća i ustanove da uvedu maksimalne mjere štednje, obustavom svih aktivnosti koje nisu nužne za normalno odvijanje života i rada u gradu s time da ulože maksimalan napor u očuvanje radnih mjesta kroz sve raspoložive mjere pa tako i kroz reorganizaciju poslovanja te obustavom plaćanja izdataka za upravna vijeća, nadzorne odbore i skupštine za vrijeme trajanja predloženih mjera.

 

«Jasno je da će rebalans proračuna – najavio je gradonačelnik –, na kojem aktivno radim, biti restriktivan što će se u najvećoj mjeri osjetiti na potrebama sporta i kulture, potrebama udruga civilnog društva, a dobrim djelom i investicijama koje su bile planirane, ali nisu započete. Srećom, rovinjski proračun raspolaže sredstvima tzv. „viška“ koji je rezerviran za preuzete investicije čije bi nam suspendiranje u ovom trenutku bilo neisplativo».

 

Osim toga, uputio je apel  poduzetnicima da dio stečenog viška namijene svojim stalnim radnicima u cilju očuvanja radnih mjesta i socijalnog standarda jer su im upravo oni omogućili stjecanje dobiti.

 

«Suočili smo se  s krizom koju ni  veliki pesimisti nisu glasno izrekli. Nadam se i vjerujem da ćemo je prebroditi uz što manje žrtava i uz što više ljudskosti.  Sada je prilika da pojam „moralno srozani“ promijenimo u „moralno odgovorni“ i da postanemo bolji ljudi, kako jedni prema drugima, tako i prema prirodi i okruženju» zaključio je Paliaga.