Accessibility icon
28.06.2018

Dani otvoreni vrata poduzetničkih inkubatora

U organizaciji Istarske razvojne agencije IDA u Puli, Rovinju i  Poreču održavaju se «Dani otvorenih vrata poduzetničkih inkubatora» na kojima se budući mladi poduzetnici upoznaju sa propisima i načinima  otvaranja obrta i poduzeća. Seminar za polaznike iz Rovinja održan je u četvrtak 28. lipnja  u Poduzetničkom inkubatoru, gdje ih je u ime Grada pozdravio dogradonačelnik Marino Budicin. Pri tome je napomenuo da Grad Rovinj godinama ulaže znatna sredstva u poticanje poduzetništva, što potvrđuju izdvajanja iz Proračuna Grada i Poduzetnički inkubator u kojem  mladi poduzetnici, uz znatne olakšice, stječu prva iskustva u radu.

O programima potpora obrtnicima i poduzetnicima koje osigurava Grad govorio je Robert Lešić.

Direktor Razvojne agencije Boris Sabatti naglasio je da se projekt Otvorenih vrata financira sredstvima Europske unije i da će u narednih 18 mjeseci obuhvatiti sve gradove u županiji.

U okviru ovog seminara održano je i predavanje na kojem je predstavnik Agencije Zrinski Pelajić govorio o uspješnom pokretanju i financiranju start-up poduzeća.

Fotogalerija