Accessibility icon

Urbanistički plan uređenja turističke zone Monsena – Valdaliso u Rovinj-Rovigno

Monsena Valdaliso Monsena Valdaliso Monsena Valdaliso
Tekstualni dio Postojeće stanje – Izgradnja Postojeće stanje – sustavi krajobraznih vrijednosti
Monsena Valdaliso Monsena Valdaliso Monsena Valdaliso
Namjena Promet Telekomunikacije i elektrika
Monsena Valdaliso Monsena Valdaliso Monsena Valdaliso
Vodoopskrba Odvodnja Zaštita
Monsena Valdaliso Monsena Valdaliso
Krajobraz Način i uvjeti gradnje