Accessibility icon

Urbanistički plan uređenja Montepozzo – Laconovo u Rovinju-Rovigno

Postojeće stanje Namjena Promet
Elektroničke komunikacije Vodnogospodarski sustav Uvjeti korištenja
Oblici korištenja Način gradnje Parcelacija