Accessibility icon

Detaljni plan uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinj-Rovigno

Namjena Promet, telekomunikacije
i komunalna infrastruktura
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje