Accessibility icon

Urbanistički plan uređenja turističke zone Valalta u Rovinj-Rovigno

Namjena Promet
Telekomunikacije
Vodoopskrba i energetika Odvodnja
Detaljni uvjeti korištenja
Krajobraz Način i uvjeti gradnje