Accessibility icon
05.12.2018

Projekt adaptacije prostorija za udruge u ulici P. Bobicchio

Grad Rovinj – Rovigno je 28. kolovoza 2017. godine objavio Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu grada na korištenje udrugama.

Interes je iskazalo 5 udruga i to:

  1. Udruga Rovinjske mažoretkinje
  2. Udruga „Roxanne“ Rovinj-Rovigno, studio za ritmiku i ples
  3. Udruga Plivački klub „Delfin“
  4. Udruga Vaterpolo klub „Delfin“
  5. Udruga Komorni zbor „Rubino“

S navedenim udrugama je grad potpisao Ugovor o korištenju prostora na 10 godina s time da će udruge Vaterpolo i Plivački klub zajednički koristiti dodijeljeni prostor.

U međuvremenu je grad počeo sa adaptacijom prostora u ulici P. Bobicchio 1. Radovi su okončani te su prostori sada useljivi i spremni za korištenje.

Radovi uključuju uređenje interijera, obradu podova i zidova, te elektroinstalaterske radove.
Ugovorena vrijednost radova je 261.227,00 kn + PDV, izvođač Euromodul d.o.o. Rovinjsko Selo.