Accessibility icon
31.01.2020

Projekti obnove dječjih vrtića i škola

Svake godine, Grad Rovinj-Rovigno ulaže znatna sredstva u nastojanju da djeci i učenicima osigura što bolje uvjete kontinuiranim ulaganjima u školske i predškolske ustanove.

Osigurani pomoćnici u nastavi

Grad je tako, i u 2020. osigurao 83.505 kuna za provedbu projekta «INkluzivne škole 5+» kojim se osigurava pomoć učenicima s teškoćama u razvoju putem zapošljavanja pomoćnika u nastavi, odnosno stručno komunikacijskih posrednika.
Tako je, u tri rovinjske osnovne škole osigurano ukupno 14 pomoćnika u nastavi za petnaestoro djece s teškoćama u razvoju.
Za Potpore učenicima i studentima u 2020 će se izdvojiti 1.800.000 kuna za ukupno 170 korisnika. Studentska potpora iznosi 1.000 kuna mjesečno dok učenička iznosi 600 kuna, a studenti koji ostvaruju prosjek ocjena 4,00 i više, te učenici koji ostvaruju prosjek ocjena 4,6 i više imaju pravo na dodatnih 20% iznosa mjesečno.
Za Potpore rovinjskim srednjim školama za aktivnosti koje se odvijaju već duži niz godina Grad je izdvojio 60.000 kuna.

Stipendije za deficitarna zanimanja

U 2020. godini uvedene su i Potpore učenicima i studentima za deficitarna zanimanja obzirom na potrebe ustanova u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi na području grada a koje se odnose na stručni kadar. U tu je svrhu osigurano dodatnih 40.000 kuna kako bi se omogućilo mladim osobama da se školuju za tražena zanimanja te da  nakon završenog školovanja imaju mogućnost zapošljavanja u spomenutim ustanovama.

Kontinuirana podrška

Početkom rujna 2019. godine Grad Rovinj je uz Istarsku županiju, gospodarske subjekte, Turističku zajednicu i Udruženje obrtnika Rovinj potpisao Sporazum o suradnji kojim se  Strukovnoj školi Eugena Kumičića kroz petogodišnje razdoblje osigurava kontinuirana podrška sa ciljem podizanja standarda i osiguravanja optimalnih uvjeta rada. U tu je svrhu ove godine osigurano 50.000 kuna.

Ulaganja u vrtiće

Za zamjenu dotrajale i nefunkcionalne opreme u Talijanskom vrtiću «Naridola» koju je potrebno obnoviti, a odnosi se na zamjenu pet izlaznih vrata iz prostorija gdje borave djeca koja su oštećena te nisu propisno ugrađena osigurano je 85.000 kuna.
Iznos od 115.500 kuna iz gradskog proračuna namijenjen je osiguravanju troje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju u odgojnim skupinama vrtića «Naridola», dok je za potrebe devetero djece s teškoćama u razvoju u vrtiću «Neven» osigurano 155.000 kuna za pomagače u grupi.
Naime, u skladu sa pedagoškim standardima u programe redovitih vrtića planirano je uključivanje djece s teškoćama u razvoju, čija je osnovna uloga socijalizacija i kontakt s vršnjacima.
Osim toga, osigurana su sredstva za projektnu dokumentaciju za dogradnju vrtića Mondelaco te dovršetak izgradnje i opremanje vrtića u Rovinjskom Selu.
Sveukupno, za ulaganja u programe i rad ustanova u predškolstvu, u 2020. izdvojiti će se preko 15 milijuna kuna, dok su za školstvo predviđena sredstva u visini od 8,9 milijuna kuna.

Bolji uvjeti u Osnovnim školama

S iznosom od 30.000 kuna planira se nabava novog namještaja za nekoliko učionica, tri klima uređaja i tri kamere za videonadzor u Talijanskoj osnovnoj školi B. Benussija, zatim 60.000 kuna biti će dodijeljeno Osnovnoj školi Vladimira Nazora za nabavu novih bijelih školskih ploča kojima bi zamijenili postojeće zelene ploče, ormare za prostore u kojima nedostaju, knjige za školsku knjižnicu, komplet klupa i stolica kao i pametnu ploču te jedan laptop većeg formata za aktivnost građanskog odgoja.

Povećanjem broja razrednih odjela kao i broja djece u razrednim odjelima u Osnovnoj školi Vladimira Nazora potrebno je svake godine iznaći nova rješenja kako bi se zadržao rad u jednoj smjeni. Investicijom od 107.000 kuna planira se ove godine povećati prostor zbornice rušenjem zida kako bi se dobio adekvatan prostor za 30 učitelja u redovitoj nastavi, te nabava namještaja koji nedostaje (ormari, police za odlaganje, stolovi za računala). Po završetku uređenja zbornice, može se pristupiti uređenju učionice br. 7, kojoj bi se povećala površina rušenjem pregradnog zida, sanacijom parketa  i zida, i nabavkom namještaja i opreme (klupe i stolice, ormari, bijela ploča, pametna ploča) te bi ta učionica postala učionica stranih jezika, koja bi svojom veličinom i opremljenošću zadovoljavala vrlo visoke standarde.

Što se pak tiče Osnovne škole Jurja Dobrile u planu je kupnja nove opreme za školsku kuhinju, dio zavjesa za školsku blagovaonicu te knjige za školsku knjižnicu, u ukupnom trošku od 31.000 kuna, dok je dodatnih 669.000 kuna predviđeno za adaptaciju školske kuhinje obzirom na potrebu zamjene električnih i vodovodnih instalacija te keramičkih obloga. Svakodnevno kuhinja priprema hranu za oko 350 učenika. Adaptacija će se izvršiti poštujući HACCP načela za školske kuhinje a osim ovih sredstava koja su namijenjen a za radove planirana su i sredstva u visini od 160.000 kuna za obnovu kuhinjske opreme koju je potrebno zamijeniti.

Pored toga, ove je godine osigurano i 415.000 kuna za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, za produženi boravak u sve tri škole izdvojeno je 1.534.500 kuna, za pedagoga u Talijanskoj osnovnoj školi Bernarda Benussija osiguran je iznos od 66 tisuća kuna, za psihologa u Osnovnim školama Jurja Dobrile i Vladimira Nazora 277.500 kuna, te 147 tisuća za logopeda. Grad Rovinj-Rovigno, također, iz proračuna djelomično pokriva i troškove nastave tjelesne i zdravstvene kulture iznosom od 164.200 kuna.