Accessibility icon
23.05.2020

Projekti unapređenja gradskog prometa

Radovi investicijskog održavanja

U tijeku je javna nabava za radove investicijskog održavanja asfaltnih prometnih površina kolnika, nogostupa, parkirališta i zelenih javnih površina te radova na mjestima smanjene nosivosti ili povećane istrošenosti asfalta. Nužno je potrebnim radovima osigurati funkcionalno i sigurno prometovanje prometnicama za kolni i pješački promet na cijelom području grada te kvalitetno i sigurnije prometovanje na javnim prometnim površinama.
Izvođenje radova investicijskog održavanja prometnica i oborinske odvodnje na području Grada Rovinja-Rovigno u 2020.g. ima za cilj sanaciju dijela nogostupa u Ul. F. Glavinića, a kojim radovima je uključeno i uređenje zelenih površina.
Također, troškovnikom planirani su radovi obnove kolnika u zapadnom dijelu Istarske ulice i to na zahvatu od rotora sa Omladinskom do križanja za V. B  Lorenzetto te na sjevernom dijelu Omladinske ul. i to od križanja sa Zagrebačkom ul . do rotora za Istarskom  ul.
Planirani su i svi potrebni radovi uređenja dijela nogostupa u ulici Michele Fachinetti, te ostali radovi investicijskog održavanja prema potrebi postizanja veće i bolje sigurnosti sudionika u prometu i pješaka uz ugradnju elemenata u svrhu osiguranja nesmetanog pristupa i kretanja osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.
Radove investicijskog održavanja asfaltnih prometnih površina za 2020.g. planirani su započeti nakon provedbe postupka javne nabave, a planirani dovršetak je koncem godine.
Ukupna vrijednost radova investicijskog održavanja asfaltnih prometnih površina je 2.200.000,00 kn.

Radovi na županijskoj cesti Fažanska-Turnina

U tijeku su radovi izgradnje dijela nogostupa uz županijsku cestu ŽC-5096 Fažanska -Turnina u Rovinju, s prvom fazom  javne rasvjete i oborinskom odvodnjom.
Predviđeni rok izvođenja radova je 119 kalendarskih dana. Izvođač radova je tvrtka «Energoprojekt 88» d.o.o. iz Zagreba, dok nadzor vrši tvrtka «FLUM-ING» d.o.o. iz Rijeke.

Biciklističke trake prema TN Valalta

Sukladno potpisanom Sporazumu o izvanrednom održavanju ŽC 5095 k.o. Rovinj, Županijska uprava za ceste u suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno i tvrtkom Valalta d.o.o. okončala je radove na uređenju obostranih biciklističkih traka na ŽC 5095.
Radovi su se izvodili prvenstveno s ciljem stvaranja uvjeta za sigurniju vožnju, kako za bicikliste tako i za ostale sudionike u prometu.
Troškove izgradnje biciklističkih traka snosili su Grad Rovinj-Rovigno  i Valalta, u omjeru pedeset naprema pedeset posto, u ukupnom iznosu od tri milijuna kuna, dok je preostali iznos od milijun kuna za sanaciju kolničkih traka osigurao ŽUC.

Kod OŠ Jurja Dobrile postavljen 3D pješački prijelaz

U blizini Osnovne škole Jurja Dobrile jučer je, s ciljem dodatnog povećanja sigurnosti djece, ali i ostalih sudionika  u prometu, na kolniku iscrtan 3D pješački prijelaz. Time je Rovinj postao prvi grad u Istri i medu prvim gradovima u Hrvatskoj koji se može pohvaliti konceptom trodimenzionalne signalizacije koji pješake čini sigurnijima u prometu.
Putem ovlaštenog poduzeća Signalinea d.o.o. iz Rijeke Grad Rovinj-Rovigno realizirao je pilot projekt izvođenja novih 3D pješačkih prijelaza u ulici Stanka Pauletića, odnosno u blizini osnovne škole Jurja Dobrile. Riječ je o pametno osmišljenoj optičkoj iluziji koja privlači pozornost vozača koji će zasigurno usporiti nakon što ugledaju naizgled lebdeću zebru.

Parkiralište u Fažanskoj ulici

Uredilo se parkiralište u Fažanskoj ulici u Rovinju. Izvela su se 15 parkirnih mjesta od kojih 2 za invalide, pješačke površine u betonskim opločnicima i upojni bunar za oborinske vode.
Zelene površine na lokaciji uredio je Komunalni servis d.o.o.
Trošak investcije je 315.000,00 kuna + PDV. Izvođač radova je Cesta d.o.o., dok je nadzor izvršila tvrtka Učka konzalting d.o.o. Pazin.

Rekonstrukcija ulice Valpereri

Izveli su se radovi izgradnje parkirališta na sjevernom dijelu ulice Valpereri i prilaznog stubišta sa Aleje 30. svibnja na ulicu Valpereri. S čime se osigurao parking za 56 parkirnih mjesta. Izvođač radova je Cesta d.o.o. iz Pule dok nadzor nad radovima vrši tvrtka Fluming d.o.o. iz Rijeke.
Vrijednost ugovorenih radova je 1.239.753,13 kn (bez PDV-a).

Izgradnja rotora na križanju ulice Dapiran – Istarska – Kandlerova

Izgrađen je rotor sa pratećim objektima oborinske odvodnje i javne rasvjete.
Izvođač radova je Opus dignum d.o.o. iz Zagreba dok nadzor nad radovima vrši tvrtka Via ing d.o.o. iz Pule.
Vrijednost ugovorenih radova je 2.612.082,80 kn (bez PDV-a).

Biciklističke trake prema TN Villas Rubin i Polarima

Radovi su se odvijali od naselja Valbruna jug do raskrižja za TN Villas Rubin.
Sanirana je prometnica i izgrađene su biciklističke trake širine 1,0 metar.
Navedena dionica smještena je u potpunosti po postojećoj trasi županijske ceste ŽC 5105. Županijska uprava za ceste Istarske županije i Grad Rovinj-Rovigno osigurali su sredstva u iznosu od 3.010.748,75 HRK (PDV uključen u iznos), i to Županijska uprava za ceste Istarske županije 972.057,50 HRK a Grad Rovinj-Rovigno 2.038.691,25 HRK.
U svibnju 2020. se također planira, u suradnji s ŽUC-om, i nastavak asfaltiranja biciklističke dionice na dijelu ceste koji se proteže od Turističkog naselja Villas Rubin prema Polarima.

Parkiralište u naselju Lamanova

Dovršeno je parkiralište u naselju Lamanova, nasuprot Lovačkog doma, kako bi stanovnici u blizini mogli besplatno parkirati svoja vozila, i vozila gostiju koji su odlučili posjetiti naš grad. Parkiralište je kapaciteta cca 120 mjesta. Ukupna vrijednost radova iznosi 147.000,00kn. Radove su izvodili tvrtke HITER d.o.o. iz Starog Topolja, GREDER d.o.o. iz Svetvinčenta i BENČIĆ d.o.o. iz Rovinja. Uz asfaltiranje i uređenje otoka na ”starom dijelu” parkirališta, uređen je i ”novi” gornji dio, te je ukupno parkiralište dobilo dodatnih 50-ak parkirnih mjesta.

Fotogalerija