Accessibility icon
28.06.2019

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj

«Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj» predstavlja do sada najveću investiciju usmjerenu na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Ukupna vrijednost projekta provedenog od strane gradskog poduzeća «Odvodnja Rovinj – Depurazione acque Rovigno» d.o.o. je 223.862.848,00 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 160.585.512,68 kuna.

Projekt je proglašen Strateškim projektom Republike Hrvatske od strane Vlade Republike Hrvatske.

Radovi su obuhvatili naselje Rovinjsko Selo, državnu cestu Rovinjsko Selo – Rovinj, Obalu Vladimira Nazora, predio Hotela Park, naselje Gripole, krug bolnice Prim. dr. Martin Horvat, Bolničko naselje, Valsavie i u Borik. U svim naseljima se osim kanalizacije postavio i novi vodovod, a u Boriku, Bolničkom naselju i Gripolama izgrađen je i novi plinovod.

U okviru projekta izgrađeni su novi uređaj za pročišćavanje svih gradskih otpadnih voda, 24,1 kilometra novih kolektora, 700 novih priključaka, 7 novih crpnih stanica te je sanirano 3,56 kilometara oštećenih obalnih i kopnenih kolektora metodom bez iskopa.

Projekt predviđa ponovnu upotrebu pročišćene vode čime se povećava učinkovitost upravljanja vodnim resursima na području Istre, jer se smanjuje korištenje pitke vode za zalijevanje zelenih površina. Projekt osigurava infrastrukturu za ponovno korištenje pročišćene otpadne vode u takve svrhe na području Rovinja, te podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje, čime se doprinosi načelu dobrog upravljanja postojećim vodnim resursima te ispunjenju zahtjeva Europske Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Realizacija ovog Projekta uvelike pridonosi poboljšanju kvalitete života stanovnika i gostiju grada Rovinja te zaštiti i očuvanju vode i okoliša.

Više informacija na: www.odvodnjarovinj.hr i www.odvodnjarovinj.eu.