Accessibility icon
12.07.2019

Projekt izgradnje oborinske kanalizacije u naselju Borik – Bolničko naselje

Projekt stopostotne pokrivenosti grada kanalizacijskom mrežom obuhvatio je i radove na području  naselja  Borik  –  Bolničko naselje, gdje je izgrađena mreža ukupne dužine cca 250m. Radovi su uključivali: pripremne radove, građevinske radove, oborinsku odvodnju.
Dio zahvata prve faze izvodio su se u ulici Luigija Montija, a dio zahvata druge faze izvodio se u ulici Bernardo Benussi, koordinirano sa radovima izgradnje fekalne kanalizacije naselja Borik – Bolničko naselje.
Radove je izvela tvrtka RIKO d.o.o iz Slovenije
Nadzorni inženjer: SAP.ING d.o.o. Rovinj
Cijena ponude bez PDV-a iznosi: 498.422,73kn bez PDV

U narednoj fazi izvedeni su radovi sa PVC cijevima SN 8. Zahvat je obuhvatio jednu upojnu građevinu UG 4, te prateće oborinske zdence i slivnice. Upojna građevina je izvedena kao upojni bunar svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,70×2,70m i visine 3,0m.

Izvođač radova: GP KRK d.d. Krk
Nadzorni inženjer: ARHETIP 21 d.o.o. Poreč
Ugovoreni iznos radova: 488.568,90 kn bez PDV-a