Accessibility icon
01.09.2020

Poduzetnička zona Gripole-Spiné

Poduzetnička zona Gripole-Spine’ zaživjela je gradnjom novih hala i objekta, nakon što je Grad Rovinj-Rovigno raspisao Javni natječaj za osnivanje prava građenja te davanja u zakup nekretnina u vlasništvu grada na tom području.

Moguće djelatnosti unutar zone su:

  • proizvodne djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš,
  • uslužne djelatnosti kao što su poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, skladišni prostori, usluga održavanja i čuvanja plovila i sl.,
  • trgovačka djelatnost osim trgovačkih centara,
  • servisna djelatnost.
  • Najmanje 20% površine čestice mora biti hortikulturno uređeno (ozelenjeno).

Intenzivno se radi i na uređenju i čišćenju parcela kako bi se stvorili uvjeti za buduće investicije, pa je tako očišćeno 9 građevinskih parcela. U tijeku je priprema projektne dokumentacije i postupak ishođenja akata o gradnji za 6 građevinskih parcela odnosno poduzetnika («MIRAMARE»; «LERA-Rovinj»; «Tim Wats»; «Adistra»; «Obrt Vlado»; «Meho-gradnja»), dok je tvrtka Zaštita inženjering konzalting započela sa gradnjom poslovne hale.

Ugovori su potpisani sa devetero poduzeća, pa je tako planirana izgradnja montažnih hala poduzeća «Adistra», izgradnja skladišta, veleprodaja i maloprodaja i maloprodaja smrznutih proizvoda poduzeća «Istrafresh», izgradnja poslovno-skladišnog poslovnog centra tvrtke «Lera-Rovinj» i izgradnja poslovnog objekta «Meho Gradnje».

U zoni je planiran i objekt namijenjen proizvodnji, prodaji i servisiranju niskonaponskih ormara te sklapanju srednje naponskih blokova poduzeća «Tim Wats», a nalaziti će se i upravna zgrada sa pomoćnim prostorijama , proizvodne hale, skladišta i garažni prostor tvrtke «Miramare»,  poslovni objekti za proizvodnju i prodaju namještaja i građevne stolarije, projektiranje i dizajn namještaja obrta «Vlado» i montažna hala poduzeća «Zaštita Inženjering Konzalting».

«Ex Novo», tvrtka za prijevoz putnika i tereta, turistička agencija, u poduzetničkoj zoni Gripole-Spine’ gradi servisni centar za održavanje voznog parka, a interes je iskazala i tvrtka «Ventidue» koja se bavi proizvodnjom bio vlažnih maramica.

U zoni je planirana i izgradnja trgovačkog centra «Kaufland», te zgrade Istarskog vodovoda, «Zelengrada», i Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno.

Prema potpisanim Ugovorima pravo građenja osniva se na najduži rok od 50 godina radi izgradnje poslovnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika, dok se zakup osniva na najduži rok od 25 godina radi izgradnje skladišnih prostora i postavljanja montažnih objekata za vlastite potrebe poduzetnika.

Pod pojmom vlastite potrebe poduzetnika podrazumijeva se da se građevinski objekt ne gradi za tržište u smislu daljnje prodaje poslovnih prostora drugim poduzetnicima.

Cijena zakupa zemljišta, odnosno naknada za  pravo građenja iznosi 1-2 Eura godišnje po m2.

Pored Odluke o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno, temeljem koje se poduzetnicima omogućava smanjenje plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade ovisno o visini ulaganja u zonu  i dalje je aktualan Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika putem kojeg Grad Rovinj-Rovigno u suradnji sa Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. i  Privrednom bankom Zagreb d.d. subvencionira kamatnu stopu u visini 2 postotna poena za ulaganje u poduzetničku zonu.

Fotogalerija