Accessibility icon
28.04.2020

Projekt parternog uređenja trga i okolnog prostora Crkve sv. Eufemije

U nizu raznih projekata kojima se nastoji na što bolji način očuvati i valorizirati znamenitosti unutar starogradske jezgre, Grad provodi i realizaciju parternog uređenja trga i okolnog prostora crkve sv. Eufemije.

Projektnom dokumentacijom je, uz smjernice i suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli, utvrđena kronologija planiranih radova uređenja, koji obuhvaćaju statičku sanaciju potpornih zidova i grobnica, provođenje arheoloških i konzervatorskih istraživanja unutar zone obuhvata radova te završnu sanaciju i realizaciju novog rješenja partera.

Predviđene su 3 različite obrade partera:

  • zadržavanje izvornog opločenja uz nužne konzervatorske intervencije
  • oblikovanje formom i završnom obradom dekorativnim betonom središnjeg platoa ispred crkve
  • obrada kamenom „kaldrmom“ prilaza i staze sa sjeverne strane.

Do sada je izvedena prva faza radova, kojom je uređen zapadni dio trga i okolnog prostora crkve, površine cca 1000 m2.

U drugoj su fazi predviđeni radovi na južnom djelu platoa, čija je površina u potpunosti popločena, ali su mnoge ploče zapravo poklopci grobnica. Taj je dio platoa izveden u blagom padu, čime je osigurana oborinska odvodnja platoa. Naime, oborinska voda kroz otvore u potpornom zidu otječe u okolni teren. Ovom fazom zahvata rješava se parterno uređenje, sanacija grobnica (južni dio) prostora Crkve sv. Eufemije i javna rasvjeta, površine zahvata cca 550m2.

U slijedećoj je fazi predviđeno i postavljanje nove vanjske rasvjete oko zvonika i crkve sv. Eufemije, te rasvjeta pročelja crkve i zvonika, koja je projektirana sa štednim LED svjetiljkama neutralne temperature boje.
Cijelokupno područje zahvata obuhvaća površinu od približno 0,5 ha, a ukupna vrijednost investicije je 7.500.000 kuna.

Fotogalerija