Accessibility icon
23.12.2020

Završeni radovi na sanaciji odlagališta Lokva Vidotto

Tijekom 2020. godine, u periodu od mjeseca srpnja do mjeseca studenog proveden je projekt sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada “Lokva Vidotto” (Ref. Broj: KK.06.3.1.04.0018.), kako je predviđeno glavnim projektom i građevinskom dozvolom.

Radovi su izvedeni sukladno Ugovoru sa zajednicom ponuditelja tvrtki Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d., Leskovačka cesta 2a, Krško, Slovenija i OPERA GROUP d.o.o., ulica Petra Preradovića 9, Zagreb, Hrvatska. Ugovor o građenju je potpisan 21. svibnja 2020. godine. Sveukupna vrijednost ugovorenih radova i usluga projekta (radovi, usluga nadzora, usluga promidžbe i vidljivosti te usluga upravljanja projektom i tehničke pomoći) iznosi 7.107.840,13 kn sa PDV-om, dok ukupna vrijednost izvedenih radova i usluga iznosi 6.028.785,34 kn sa PDV-om što je sufinancirano sa 85 % bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno sa ukupno 5.124.467,54 kn sa PDV-om.

Na lokaciji odlagališta otpada “Lokva-Vidotto” u gradu Rovinju-Rovigno, faza 7, na okvirnoj površini 14.800,00 m2 izvedeni su sljedeći radovi:

  • Formiranje tijela odlagališta
  • Izvedba obodnog kanala oko tijela odlagališta
  • Izvedba sustava pasivnog otplinjavanja
  • Krajobrazno uređenje
  • Izvedba dijela hidrantske mreže oko odlagališta.

Projekt sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada “Lokva Vidotto” uspješno je dovršen sukladno zadanim rokovima. Zahvaljujući pravovremenoj dinamici izvođenja i nadzora radova dana 14.12.2020. godine izdana je pravomoćna uporabna dozvola (KLASA UP/I-361-05/20-01/000046, URBROJ: 2171-01-05-02/5-20-0006). Uporabnom dozvolom omogućuje se uporaba za izvedeni zahvat u prostoru namijenjen gospodarenju otpadom, 2. skupina – sanacija i zatvaranje prvog polja odlagališta komunalnog otpada “Lokva Vidotto” – faza 7.

Grad Rovinj-Rovigno je projektom sanacije odlagališta još jednom ukazao na kontinuiranu brigu i aktivno zalaganje u očuvanju i zaštiti okoliša.  U sinergiji sa svojim sugrađanima nastavlja i dalje na putu održivog upravljanja bogatim prirodnim resursima sa ciljem kako bi iste ostavili na raspolaganje budućim generacijama.