Accessibility icon
15.05.2020

Započinju radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici M. Marulića

Obavještavaju se građani da će 18.05. započeti radovi na izgradnji javne rasvjete dijela prometnice ulice M. Marulića na području naselja Centener, u potezu od trga A. Mihanovića prema ulici I. Mažuranića u dužini od 130 m. U planu je zamjena 7 rasvjetnih stupova sa pripadajućom LED rasvjetnom armaturom. Vrijednost radova je 116.272,00 kn bez PDV-a, dok je vrijednost usluge stručnog nadzora 6.000,00 kn bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana početka izvođenja radova.

Izvođač radova je tvrtka TIM-WATS d.o.o. iz Rovinja, a stručni nadzor vršiti će SAN POLO d.o.o. iz Rovinja.