COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
12.12.2019

Započelo čišćenje kamenoloma Fantazija

U sklopu projekta «geoIST3a – Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude », ovih je dana započelo čišćenje kamenoloma Fantazija na Monfiorencu od grafita kako bi geolozi mogli što prije pristupiti pripremnim radnjama za izradu geološke studije.

Naime, projekt predviđa uređenje kamenoloma u geološki park s ciljem promoviranja i valorizacije geološkog spomenika. Ova je lokacija zaštićena kao geološki spomenik prirode još 1986. godine. Međutim, iako lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta, lokacija danas nije primjereno uređena niti valorizirana. Provedbom projektnih aktivnosti namjerava se uspostaviti okvir za održivo upravljanje bioraznolikošću ovog područja.

Projekt «geoIST3a » je integrirani razvojni program temeljen na valorizaciji prirodne baštine. Opći cilj ovog projekta je doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području Rovinja, što će se postići povećanjem broja posjetitelja odredištima prirodne baštine.

Aktivnosti Grada Rovinja-Rovigno u sklopu projekta «geoIS3A – valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude» sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kojeg je potpisala Javna ustanova „Natura Histrica“ (kao vodeći partner) s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) programa i projekata Europske unije, sufinancirane su sa 69,5 % bespovratnih sredstava.

U sklopu geološkog parka bit će postavljena i potrebna infrastruktura  (priključak elektroinstalacija, priključak na vodovod i kanalizaciju, uređenje prometnica i parkinga, radovi postavljanja ambijentalne rasvjete i videonadzora, radovi na postavljaju sanitarnog čvora). Također, uspostavit će se WI-FI sustav, postaviti turistička signalizacija i ostala oprema. Sredstva predviđena za projekt na području Rovinja iznose 6.315.810,00 kuna osiguranih preko Operativnog programa «Konkurentnost i kohezija».

Fotogalerija