Accessibility icon
08.09.2020

Započeli su radovi na izgradnji streljane «Turnina»

Gradsko poduzeće «Valbruna sport» je ovih dana započelo s izgradnjom nove civilne streljane „Turnina“. Naime, postojeća streljana, koja se nalazi ispod istoimenog brda nema propisne uvjete za korištenje, te je stoga istoj lokaciji predviđena izgradnja novog kompleksa koja će se odvijati u više faza.

 

Izvan urbanog djela grada niknuti će tako sportsko-rekreacijski objekt za potrebe Streljačkog kluba Rovinj-Rovigno, a moći će ga koristiti i Lovačko Društvo Rovinj-Rovigno, uz čiju je suradnju i osmišljen kako bi napokon na području Istre postojali uvjeti za uvježbavanje strijelaca prema novome zakonu. Streljanu, oružje i programe vježbi moći će koristiti i osobe koje koriste oružje u obavljanju poslova prema posebnim propisima, kao što su primjerice policija, vojna policija, pravosudna policija, carinici te zaštitari.

 

Predviđa se također izgradnja i uređenje prometne površine, potrebne infrastrukture, postavljanje potrebne montažne prenosive građevine i naprave, izgradnja građevine pratećih sadržaja (svlačionice, sanitarni čvor, prostorija za edukacije i druženja, prostor za praćenje natjecanja, te ugostiteljski objekt za korisnike kompleksa) te uređenje parkinga.

Površina kompleksa će se urediti na način da je cca 60% površine uređeno kao prirodno zelenilo, a najviše 40% površine biti će uređeno kao športski tereni i sadržaji, dok bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina unutar kompleksa neće prelaziti 4% ukupne površine zone.

 

Prva faza izgradnje, u vrijednosti od  860.000 kuna, uključuje radove zaštitne sigurnosne ograde, odnosno zaštitnog armirano-betonskog zida visine minimalno 3 metra u čitavom presjeku zida, gornje poprečne blende, betoniranje dijela armirano-betonske ploče sa dodavanjem dijela nadstrešnice.

Trenutno su tako u tijeku zemljani radovi – iskopi za armirano-betonske temelje za ogradne i potporne zidove i iskopi za armirano-betonske prolaze kroz nasip.

 

Druga faza izgradnje streljane uključuje izgradnju objekta sa uključenim sanitarnim čvorom, prostorom za odlaganje opreme, svlačionicama za strijelce, prostor za praćenje natjecanja, te ljetnom kuhinjom, sa pratećom infrastrukturom. Uključeni su i radovi krčenja zaraštenog dijela rubova čestica kompleksa i nasipavanje makadamom za uređenje parkirališta, izgradio bi se prostor za edukaciju i druženja, ostali eventualno potrebni sadržaji i prateća infrastruktura.

 

U trećoj bi se fazi finalizirali svi radovi na uređenju okoliša, na objektima i montirali bi se eventualno potrebni objekti u svrhu dodatnih sadržaja koji se u zoni mogu izvesti.

Valja napomenuti kako se izgradnjom streljane u tri faze ubrzava proces početka uhodavanja i upotrebe streljane pošto se već po završetku prve faze radova streljana aktivno može koristiti.

Fotogalerija