Accessibility icon
30.06.2020

Započeli radovi na sanaciji odlagališta Lokva Vidotto

Kako bi se smanjili negativni i štetni utjecaji otpada na okoliš i ljudsko zdravlje Grad Rovinj-Rovigno je ovih dana krenuo u realizaciju projekta  naziva: Sanacija i zatvaranje  prvog polja odlagališta komunalnog otpada „Lokva Vidotto“ (Ref. Broj: KK.06.3.1.04.0018.).

Riječ je o odlagalištu koje se koristilo od 2001. godine, a koje je otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun prestalo s radom jer se sav prikupljeni miješani komunalni otpad sa područja Grada Rovinja-Rovigno, općina Bale, Kanfanar i Žminj putem pretovarne stanice Lokva Vidotto odvozi na Centar Kaštijun.

Na toj je lokaciji planirana izgradnja objekata za gospodarenje otpadom čija je realizacija podijeljena u sedam faza, od kojih se prva odnosi na zatvaranje i sanaciju prvog polja odlagališta, što uključuje formiranje tijela odlagališta, ublažavanje pokosa i preslagivanje otpada prema kotama iz projekta, te prekrivanje odlagališta završnim pokrovnim sustavom, kao i izvedbu obodnog kanala oko tijela odlagališta, sustava pasivnog otplinjavanja i dijela hidrantske mreže oko odlagališta, te krajobrazno uređenje uz biološko rekultiviranje.

Tijekom i nakon saniranja odlagališta posebna pažnja će se pridodati završnom pokrovnom sloju, slijeganju, stabilnosti kosina i erozije, vodi, plinovima i ozelenjavanju.

Postojeći prostor je u skladu s namjenom prostora prema prostorno – planskoj dokumentaciji, a zatvaranjem odlagališta postat će zelena površina i doprinijet će revitalizaciji prostora uz znatno smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Projekt sanacije je ujedno dio Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinj-Rovigno za razdoblje od 2017. do 2022. godine koji između ostalog postavlja za cilj odgovorno i učinkovito zbrinjavanje otpada kao i usklađivanje sa standardima Europske unije u području zaštite okoliša.

Sanacijom odlagališta smanjiti će se negativni utjecaji otpada na prirodne resurse, pogotovo kad je riječ o onečišćenju površinskih i podzemnih voda, tla i zraka i o efektu stakleničkih plinova, a također će se smanjiti i rizici za ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada.

Procijenjena vrijednost projekta je 11.819.396,16 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi su maksimalno 10.545.896,16 kuna od kojih iznos od 8.964.011,74 kuna (85%) čine bespovratna EU sredstva odobrena putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali iznos od 1.581.884,42 kuna (15%) sufinancira Grad Rovinj-Rovigno. Ukupna vrijednost za sve usluge i radove ove faze projekta iznosi 7.107.840,13 kuna sa PDV-om. Predviđeno razdoblje trajanja projekta je od 22. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020.

Radove izvode poduzeća «Kostak» i «Opera Group», dok nadzor vrši tvrtka «Učka Konzalting», uslugu promidžbe i vidljivosti pruža tvrtka «Peternel grupa d.o.o.», a usluge upravljanja projektom i tehničke pomoći povjerene su tvrtki «Pontifex». Završetak radova predviđen je za studeni, te u prosincu ishodovanje uporabne dozvole.

Fotogalerija