Accessibility icon
16.02.2021

Započeli radovi na izgradnji geološkog parka Fantazija

Želimo informirati širu javnost da je Grad Rovinj-Rovigno, u sklopu projekta „geoIST3A – Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude“ (KK 06.1.2.02.0049) kojeg provodi Javna ustanova Natura Histrica kao korisnik bespovratinh sredstava a kojeg sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, sa današnjim danom (15.2.2021) započeo sa radovima na uređenju budućeg geološkog parka Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo. Radove u vrijednosti od 3.069.529,62 kn sa PDV-om izvodi tvrtka Energoprojekt 88 d.o.o. iz Zagreba, dok je rok za izvođenje 180 dana.

 

Ukupna vrijednost projekta „geoIST3A“ iznosi 15.346.052,98 kn, od čega udio bespovratna EU sredstva iznosi 6.837.312,57 kn.

 

Grad Rovinj-Rovigno je prethodno izradio projektno-tehničku dokumentaciju za područje Kamenoloma Fantazija – Cava di Monfiorenzo za što je ishodovana Građevinska dozvola. Osim toga izrađen je i preliminarni muzeološki program, muzeološke koncepcije s izvedbenim projektom interijera te razvoj sadržaja sa implementacijom postava za Kamenolom Fantazija te je ugovoren stručni nadzor za radove i opremanje područja. Planira se i nabava, opremanje i postavljanje prefabriciranih mobilnih objekata kao i samo opremanje lokacije.

 

Javna ustanova Natura Histrica kao vodeći partner (korisnik bespovratnih sredstava) partnerskog tima, ažurno prati i koordinira te administrira sve projektne aktivnosti i radnje koje su povezane uz projektnu lokaciju. Projektne aktivnosti Javne ustanove Natura Histrica pokrivaju sve aktivnosti iz domene zaštite prirode i okoliša, pa je tako do sada izrađeno više dokumenata poput Plana upravljanja i Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima za kamenolom Fantaziju – cava di Monfiorenzo. U suradnji s Hrvatskim geološkim institutom provedena su geološka istraživanja šireg rovinjskog područja koja su rezultirala Geološkom studijom lokaliteta i izradom geološkoga stupa. Trenutno se provode nabave za usluge Edukacije i interpretacije, a priprema se nabava za osmišljavanje i izradu suvenira koji će se prodavati u suvenirnici budućeg geološkog parka.

 

Opći cilj projekta je doprinijeti valorizaciji i očuvanju nežive prirodne baštine lokaliteta te unapređenju konkurentnosti turističke ponude na području Rovinja i Istarske županije. Projektom se do sada neiskorištena prirodna baština stavlja u znanstveno-edukativnu funkciju te će obogatiti turističku infrastrukturu i generirati nove turističke sadržaje i doživljaje u Rovinju.

 

Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo jedini je lokalitet u Istarskoj županiji koji je zaštićen pod kategorijom zaštite geološki spomenik prirode, što ukazuje na opću znanstveno-edukativnu važnost te turistički potencijal samog lokaliteta. Osim što je lokalitet kamenoloma zaštićen kao geološki spomenik prirode, kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo dio je područja žaštite ekološke mreže Natura2000 koji nosi naziv Šire rovinjsko područje. Ekološka mreža Natura2000 sastavljena je od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova na razini Europske unije.

 

 

 

Na području grada Rovinja projektom je predviđeno urediti geološki park Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo, sa ciljem valorizacije, aktivne zaštite i promoviranja geološkog spomenika kao jedinstvenog geološkog fenomena u široj regiji. Ova je lokacija zaštićena kao spomenik prirode još 1986. godine. Međutim, iako lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca, te jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta, lokacija danas nije primjereno uređena niti valorizirana. Provedbom projektnih aktivnosti osigurati će se adekvatna valorizacija, zaštita i prepoznatljivost geolokaliteta te će se povećati turistička ponuda grada Rovinja. Također provedbom projektnih aktivnosti bit će povećane kompetencije dionika u turizmu, dok će promocija potencijala prirodne baštine na području Istre bit intenzivirana. Provedbom projektnih aktivnosti namjerava se uspostaviti okvir za održivo upravljanje lokalitetom Kamenoloma Fantazija – Cava di Monfiorenzo.

 

Projekt razvija javnu svijest o važnosti očuvanja georaznolikosti kroz promociju Kamenoloma Fantazija – Cava di Monfiorenzo, te važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju ekološke mreže Natura2000.

 

Projekt je usmjeren na povećanje privlačnosti i razvoj obrazovnog kapaciteta te unaprjeđenju upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine. Planirano je da će projekt doprinijeti povećanju broja posjetitelja odredištu prirodne baštine s podržanom infrastrukturom za posjetitelje od 5%, a kroz projekt će biti realizirana 31 infrastruktura za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom, te na koncu održati će se 8 edukacija za djelatnike u turizmu.

 

Aktivnosti JU Natura Histrica:

 

– Izrada Plana upravljanja zaštićenog područja,

– Izrada Akcijskog plana uravljanja posjetiteljima zaštićenog područja,

– Provedena geološka istraživanja šireg rovinjskog područja,

– Izrađena geološka studija ,

– Izrađen geološki stup s geološkim profilom područja,

– Ugovoreno vanjsko vođenje projekta,

– Ugovorena revizija projekta.

 

Aktivnosti Grada Rovinja-Rovigno:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije,
 • Izrada preliminarnog muzeološkog programa, muzeološke koncepcije s izvedbenim projektom interijera te razvoj sadržaja sa implementacijom postava za Kamenolom Fantazija,
 • Izrada idejnog projekt i izrada novih suvenira,
 • Uspostava sustava za praćenje broja posjetitelja,
 • Postavljanje turističke signalizacije,
 • Uspostava WI-FI sustava,
 • Uređenje geološkog parka Kamenolom Fantazija (edukativne staze, edukativna staza na pasareli, edukativna zona i multifunkcionalna edukativna zona), sa svim infrastrukturnim priključcima i sanitarnim čvorom,
 • Uređenje prometnica i parkinga,
 • Postavljanje rasvjete i videonadzora,

 

 

Aktivnosti TZ-a grada Rovinja-Rovigno

 • Izrada marketinško/turističke strategije, brendiranje te izrada monografije,
 • Zakup medijskog prostora – oglašavanje,
 • Izrada web stranice,
 • Izrada promocijskih materijala.

 

 

Sve projektne aktivnosti završavaju krajem 2021. godine kada se i očekuje svečano otvorenje budućeg geološkog parka Kamenolom Fantazija-  Cava di Monfiorenzo.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Natura Histrica.